Crown Van Gelder boekt hogere winst

Papierfabrikant Crown Van Gelder (CVG) heeft vorig jaar zijn winst met 12 procent zien toenemen tot 25,3 miljoen gulden.

De omzet verminderde met 18,8 procent tot 233 miljoen gulden. De omzetvermindering ontstond door lagere verkoopprijzen en door een tijdelijke stilstand van de beide papiermachines als gevolg van een drietal omvangrijke investeringsprojekten. De lagere prijzen vinden hun oorzaak in de overcapaciteit in West-Europa, vooral in de ongestreken-witpapiersector.

De winst voor belastingen nam toe van 32,6 miljoen tot 37,1 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg van 23,42 tot 26,34 gulden. Het hogere resultaat was vooral te danken aan hogere rentebaten en lagere bedrijfskosten. Crown Van Gelder denkt dat de winst in 1992 lager zal uitkomen omdat de verkoopprijzen flink onder druk zullen blijven staan. Het afzetvolume zal naar verwachting toenemen. Certificaten CVG worden verhandeld op de Amsterdamse effectenbeurs.