Brede fusie scholen verenigt vier zuilen

HAAKSBERGEN, 21 jan. Een fusie van zeven scholen, vijf onderwijssoorten, vier identiteiten, in drie gemeenten, verspreid over twee provincies: in een recordtijd van acht maanden werd de tot nu toe breedste fusie binnen het voortgezet onderwijs in Nederland een feit.

Morgen wordt in het bijzijn van staatssecretaris J. Wallage van onderwijs de stichtingsakte van de nieuwe scholengemeenschap met vestigingen in Haaksbergen (Overijssel), Eibergen en Neede (Gelderland) ondertekend. De hoofdvestiging van de scholengemeenschap, waarvan morgen ook de naam wordt bekendgemaakt, is in Haaksbergen. De mammoetschool telt in totaal 2.500 leerlingen. Reden voor de fusie is het feit dat vijf van de zeven scholen in moeilijkheden dreigden te raken wegens een tekort aan leerlingen. Een andere reden is de komst van de basisvorming per 1 augustus 1993.

Aan de fusie nemen deel een scholengemeenschap voor athenaeum en havo, twee scholengemeenschappen voor beroepsonderwijs en vier mavo's. Tot en met vandaag hadden de scholen respectievelijk een roomskatholieke, protestants-christelijke, openbare of bijzonder neutrale identiteit. De nieuwe scholengemeenschap krijgt het predikaat "bijzonder voortgezet onderwijs', waar de reglementen van het katholiek onderwijs en van de Nederlandse Katholieke Schoolraad voor gaan gelden.

“We gaan werken vanuit de christelijke grondslag, met erkenning van de verschillen in geloofsovertuiging en levensbeschouwing”, zegt W. Dijkman, adjunct-directeur van de vestiging in Eibergen. In plaats van godsdienstlessen wordt op alle vestigingen voortaan in elk leerjaar een uur per week "levensbeschouwing' gegeven.

De leerlingen zullen morgen nog niets merken van de fusie. Zij blijven naar de verschillende scholen gaan en in de komende jaren maken zij hun opleiding gewoon af. Anders wordt het voor de eerste klassen in het nieuwe schooljaar: zij worden voorlopers van de basisvorming, die een jaar later officieel een feit is. Maar ook dan blijven de bestaande onderwijsstructuren op de scholen in Haaksbergen, Eibergen en Neede bestaan.

De directeuren blijven allemaal in functie, zodat de directie nu in totaal twintig leden telt. “We wachten de nieuwe fusiecirculaire van het ministerie af en hopen dat we geen mensen hoeven te ontslaan. Via een goede afvloeiingsregeling moet dit opgelost kunnen worden”, zegt Dijkman. Voor nog een complicatie heeft zij haar hoop op ministerie en provincies gevestigd: het probleem van de vakantiespreiding. De zeven scholen in het grensgebied kampten daar al langer mee. Gelderland valt onder de regeling voor Midden-Nederland en Overijssel onder die voor Noord-Nederland. Dijkman verwacht dat, nu er gefuseerd is, voor alle scholen eenzelfde periode voor de zomervakantie wordt aangewezen.