Boete geëist voor snoepje met vitamine

ROTTERDAM, 21 JAN. Mogen snoepjes waaraan vitamine C is toegevoegd wel of niet in de winkel liggen? Dat is de vraag waar de Rotterdamse rechtbank zich gisteren op verzoek van de Keuringsdienst van Waren over boog.

Het nieuwe vitamine C-snoepje van Vicks, verkrijgbaar in sinaasappel-, citroen-, ananas- en zwarte-bessensmaak, is volgens de Warenwet niet toegestaan omdat het volgens diezelfde wet om etenswaar gaat en niet om een vitaminepreparaat of medicijn. Het toevoegen van vitaminen aan etenswaar is in Nederland verboden, tenzij daarvoor noodzaak bestaat, bijvoorbeeld uit het oogpunt van volksgezondheid. In dat geval moet aan veiligheidseisen worden voldaan en moet de staatssecretaris van volksgezondheid toestemming geven.

De producent van het snoepje, Richardson Vicks bv uit Rotterdam, dat zichzelf bestempelt als producent van "huismiddeltjes', beweert dat het geen vitamine C-snoepjes maakt, maar vitamine C-pastilles, met als hoofddoel de verschaffing van vitaminen. Geen etenswaar dus in de zin van de Warenwet, maar een zogenoemd laaggedoseerd vitaminepreparaat. Daarvan zijn er wel meer in de handel. Potjes vitaminepillen van donkerbruin glas kwamen gisteren in de rechtszaal als bewijs op tafel. Die zijn wel toegestaan, omdat ze farmaceutisch worden gepresenteerd: ze zien eruit als medicijn, ook al zijn ze dat in werkelijkheid niet.

Het produkt in kwestie is volgens de officier van justitie niet farmaceutisch verpakt. Het zakje verraadt niet wat erin zit, maar doet naar zijn oordeel vermoeden dat het snoepjes bevat. Toestemming om het produkt te verkopen is volgens de officier nooit gegeven. Richardson Vicks zegt van het ministerie van WVC mondeling de toezegging te hebben gekregen dat niet zou worden opgetreden tegen het in de handel brengen. In een brief van 22 september 1990 liet WVC echter weten dat het bedrijf het produkt niet op de markt mag brengen. Vicks negeerde de brief en ging door met een agressieve promotiecampagne. Mede daarom en gezien het feit dat er veel meer producenten staan te popelen om "vitaminesnoepjes' op de markt brengen, eiste de officier van justitie een boete van 10.000 gulden en het van de markt nemen van het produkt.

Uitspraak 3 februari.