Birmese leger naar grens met Bangladesh

DHAKA, 21 JAN. Birma heeft de afgelopen paar dagen tienduizenden extra militairen gestuurd naar de grens met Bangladesh naar aanleiding van spanningen met de Birmese islamitische minderheid. In totaal zouden er nu zo'n 75.000 Birmese manschappen zijn gelegerd in het grensgebied. Dit hebben journalisten uit het gebied, onder wie een correspondent van het Britse dagblad The Times, gemeld.

De toestand in de grenszone tussen Birma en Bangladesh is al geruime tijd gespannen. In december voerde een Birmese patrouille een aanval uit op een Bengaalse grenspost, waarbij twee Bengaalse militairen werden gedood en 22 gewond. Birma noemde de aanval naderhand een vergissing. Bengaalse woordvoerders sloten dit weekeinde niet uit dat Birmese troepen Bengaalse doelen opnieuw zouden aanvallen. Volgens Birma zijn de troepen nodig tegen een islamitische opstand in de deelstaat Arakan, de enige in het overwegend hindoeïstische Birma met een islamitische meerderheid.

Al sinds het afgelopen voorjaar komt er een stroom vluchtelingen van Birmese moslims, de zogeheten Rohingya's, naar Bangladesh. In totaal zijn er thans ruim 40.000 islamitische vluchtelingen de grens overgestoken. Volgens Bengaalse kranten arriveerden er afgelopen zondag opnieuw 800 mensen na een hachelijke vlucht. De omstandigheden waarin de vluchtelingen in het straatarme Bangladesh verblijven, laten zeer te wensen over en de regering in Dhaka overweegt internationale steun te vragen om die stroom te kunnen opvangen.

In Birma maakt intussen een nieuwe islamitische verzetsbeweging zich op om een gewapende strijd te ontketenen tegen het militaire bewind in Rangoon. De verzetsgroep recruteert haar nieuwe leden deels onder de vluchtelingen in Bangladesh. De Birmese regering heeft Bangladesh ervan beticht dat het de verzetsbeweging actief steunt, een beschuldiging die Dhaka met kracht heeft ontkend.

De Birmese autoriteiten maken de moslims in de deelstaat Arakan het leven al lange tijd zuur. Ze worden uit hun huizen verdreven, zo melden vluchtelingen, en hun land wordt onteigend zonder schadevergoeding. Veel islamitische vrouwen zouden zijn verkracht door Birmese militairen. De moskeeën zijn verwoest en de islamitische scholen gesloten.

Een als betrouwbaar te boek staande Bengaalse krant meldde gisteren dat onlangs 700 Birmese moslims zouden zijn gestikt in overvolle pakhuizen waar ze door de legerleiding waren opgesloten.