Beroep op WAO neemt minder sterk toe

DEN HAAG, 21 JAN. Het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen is vorig jaar minder sterk gestegen dan in 1990. Voor een belangrijk deel was dat het gevolg van een technische wijziging in de AAW. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Sociale Verzekeringsraad, die gisteren zijn gepubliceerd.

Het aantal arbeidsongeschikten steeg vorig jaar met 23.000 tot 882.000 mensen, tegen een stijging van 37.000 in 1990. Het uitkeringsbedrag bedroeg in 1991 ongeveer 20 miljard gulden, tegen 19,1 miljard in 1990.

De afnemende groei vorig jaar in vergelijking met 1990 is veroorzaakt doordat meer mensen gezond werden verklaard. In 1991 waren dat er 39.000, tegenover 31.000 in 1990. Verder werd op 1 juli van vorig jaar de uitkering van 6.000 mensen beëindigd met de invoering van de inkomenstoets in de AAW. En steeds meer werknemers worden niet volledig, maar slechts gedeeltelijk afgekeurd

Herleid tot volledige uitkeringen is het aantal AAW/ WAO-uitkeringen met 16.000 gestegen tot 797.000. In de tweede helft van vorig jaar is de toename geleidelijk minder geworden, nadat de regering plannen had bekendgemaakt om het beroep op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en Ziektewet in te dammen.

Het aantal ziekmeldingen lag met 7,1 miljoen iets hoger dan in 1990. Het gaat hierbij om het verzuim van alle werknemers die via de Ziektewet zijn verzekerd. Door de stijging van het aantal verzekerden zal het verzuimpercentage naar verwachting iets afnemen en uitkomen op 7,8 procent.

Gemiddeld waren er in 1991 elke dag 350.000 mensen ziek, tegen 345.000 een jaar eerder. Het verzuim neemt vooral toe omdat meer mensen langer dan drie of zes maanden ziek zijn. In het kader van de Ziektewet werd 9,7 miljard gulden uitgekeerd in 1991, tegen 9,4 miljard gulden in 1990.

Vorig jaar ontvingen gemiddeld 173.000 mensen per dag een WW-uitkering, 10.000 meer dan in 1990. Het aantal nieuwe uitkeringen bedroeg vorig jaar 374.000, ruim 12 procent meer dan in 1990 toen er 333.000 nieuwe uitkeringen waren. Vorig jaar werd 3,9 miljard gulden aan WW-uitkeringen betaald, tegen 3,6 miljard gulden een jaar daarvoor.