Bedrijven Rijnmond zien grote voordelen in vervoerplannen

ROTTERDAM, 21 JAN. Veel ondernemingen in het Rijnmondgebied zien grote voordelen in een systeem van vervoerplannen als bijdrage voor een aanpak van het file-probleem. Dat bleek op een voorlichtingsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel.

In de Rijnmond is aanpak van de files hard nodig. Het verkeer in de regio dreigt dicht te slibben, met alle nadelige gevolgen van dien voor de doorvoer van goederen naar het achterland.

Het ministerie van verkeer en waterstaat wil dat in 1995 alle bedrijven met meer dan 50 werknemers beschikken over een vervoerplan, waardoor het aantal autokilometers voor woon-werkverkeer met 20 procent moet verminderen. Ondernemingen met meer dan 5.000 personeelsleden moeten dit jaar al zo'n plan hebben. Minister Maij-Weggen (verkeer en Waterstaat) probeert dat te bereiken door afspraken met de bedrijven, in de vorm van convenanten. Als die convenanten niet effectief zijn, “zal het opstellen en uitvoeren van vervoerplannen wettelijk worden geregeld”, aldus een ministerieel besluit van 1990.

Met algemene maatregelen (accijnsverhoging, fiscale instrumenten, voorlichting) probeert de overheid al geruime tijd zonder veel succes automobilisten voor het openbaar vervoer te interesseren. De ministers Maij-Weggen en Alders (milieubeheer) verwachten in de toekomst meer te bereiken met de invoering van onder andere spitstoeslagen. Het voordeel van een vervoerplan is dat het inspeelt op de vervoerbehoefte van specifieke groepen in een bepaalde regio.

Niet alleen het milieu leidt onder het immer groeiende autoverkeer, ook de economie ondervindt schade. Het vrachtverkeer loopt vertragingen op en werknemers komen te laat door de files. Bereikbaarheid voor het personeel wordt een steeds belangrijker "secundaire arbeidsvoorwaarde'. Verder kampen bedrijven met overvolle parkeerplaatsen waardoor ze slecht bereikbaar zijn voor bezoekers. Te weinig beschikbare parkeerruimte bemoeilijkt de uitbreiding van sommige ondernemingen.

De Kamer van Koophandel Beneden Maas, de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam hebben nu het initiatief genomen om in 23 gebieden in Rijnmond te komen tot de opstelling van vervoerplannen. “Dit initiatief is genomen nadat uit onderzoek bleek dat er voldoende belangstelling voor was”, zegt T. Geerts, beleidsmedewerker vervoer en verkeer bij de Kamer van Koophandel. Ruim 200 bedrijven met meer dan vijftig werknemers, waar in totaal 36.500 mensen werken, worden in het kader van het onderzoek benaderd.

In de eerste fase worden bedrijven bezocht en geïnformeerd over de randvoorwaarden. De tweede fase bestaat uit een enquête om er achter te komen welke verbeteringen de werknemers wensen in het bestaande openbaar vervoer en de voorzieningen voor fietsers. Met de openbaar vervoerbedrijven wordt vervolgens bekeken hoe deze wensen vervuld kunnen worden. Als er geen tram, metro of bus in de buurt komt, kunnen bussen van particuliere ondernemers of vormen van samenrijden als carpooling een oplossing bieden. Bij dat laatste worden de deelnemers over de streep getrokken door financiële voordelen en gratis parkeerruimte, dichtbij de werkplek.

“Ook betaald parkeren voor de andere werknemers helpt”, zegt J.M.C. Senders, directeur van Traffic Consultancy and Organization, het bureau dat het onderzoek uitvoert. Ten slotte kan een zogeheten maxipool worden georganiseerd. Hierbij stelt de werkgever of een aantal bedrijven samen een busje ter beschikking waarmee een werknemer, tegen een financiële vergoeding, andere medewerkers van huis ophaalt. Het maken van het uiteindelijke vervoerplan moeten de bedrijven zelf betalen. Dat kost ze 500 tot 1.000 gulden plus 4 tot 7 gulden per werknemer.

Holec, fabrikant van elektrische aandrijfsystemen in Ridderkerk, is een van de bedrijven die noodgedwongen al ervaring opdeed met een vervoerplan. De slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer maakte het steeds moeilijker nieuwe mensen aan te trekken. Nu heeft Holec 960 mensen in dienst, over een paar jaar moeten dat er 1.200 zijn. “Schrijnend daarbij is dat de groei van ons bedrijf voor een deel is te danken aan het openbaar vervoer, maar dat ons bedrijf zeer slecht te bereiken is per openbaar vervoer”, aldus personeelschef J. de Bree.

Na een inventarisatie van de vervoerbehoefte is een aantal maatregelen genomen waarmee de problemen goeddeels zijn opgelost. Er rijden nu zeven speciale personeelsbusjes naar Holec en er rijdt een gelede bus van Rotterdam-Zuid naar het bedrijf. Bovendien zijn 45 carpoolteams ontstaan. “Bij het sollicitatiegesprek vragen we de kandidaat al meteen hoe hij naar het bedrijf wil komen en of hij interesse heeft in andere vormen van vervoer”, zegt De Bree.