Attali: ruil kernwapens voor schuldverlichtingvan de ex-Sovjet-Unie

ROTTERDAM, 21 JAN. Jaques Attali, voorzitter van de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (van Oost-Europa) EBRD, ziet goede mogelijkheden om schulden van de voormalige Sovjet-Unie te ruilen voor kernwapens.

In een interview met de nieuwsbrief van de EBRD zegt Attali: “Wij hebben een overeenkomst voorgesteld die een ruil van kernwapens tegen een overeengekomen schuldverlichting behelst, waarbij we tevens het gevaar van verspreiding van kernwapens in de voormalige Sovjet-republieken helpen verminderen.”

In de Russische republieken moeten duizenden strategische en tactische kernwapens worden opgeruimd. De raketten en andere transportmiddelen worden voor een groot deel vernietigd. Maar de kernkoppen, die bij elkaar grote hoeveelheden zuivere splijtstof bevatten, vertegenwoordigen een hoge waarde. Een enkele kernkop bevat al 10 tot 20 kilo splijtstof. Het gaat om hoogverrijkt uranium en plutonium dat zorgvuldig geborgen moet worden en onder internationaal toezicht moet worden opgeslagen. De splijtstof is zeer geschikt als brandstof voor gewone kerncentrales die elektriciteit opwekken. Volgens experts van het Energie Onderzoek Centrum Nederland zouden de ruim 420 kerncentrales in de wereld er tientallen jaren op kunnen draaien.

De ruilovereenkomst zal volgens de EBRD-voorzitter waarschijnlijk wel medewerking van commerciele banken vergen, gezien het grote aandeel van de banken in de Russische schulden. Van de 60 miljard dollar aan schulden die de Sovjet-republieken hebben overgenomen, staat ongeveer 40 miljard uit bij de banken. Ook internationale instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds hebben een deel van de vorderingen.

Attali wilde niet aangeven hoeveel van de Sovjet-schuld door zo'n ruilovereenkomst kan worden ingelost. Daarvoor zijn “harde, gedetailleerde onderhandelingen” met de republieken nodig, zei hij. De EBRD-voorzitter vertrok gisteren naar Moskou voor overleg met ambtenaren van de Russische regering.

Begin deze maand sloot een groep Westerse industrielanden en de internationale instellingen op een bijeenkomst in Parijs een overeenkomst met de voormalige Sovjet-republieken om ze dit jaar vrij te stellen van aflossing- en rentebetalingen. Opschorting van de terugbetaling mag volgens Attali niet te lang duren, anders zou de “gevaarlijke situatie” ontstaan dat de handelsbetrekkingen worden verstoord door het onderbreken van de geldstroom via de banken. De schuldenregeling is juist bedoeld om de economische hervorming in de voormalige Sovjet-republieken te ondersteunen.

Het ruilen van kernwapens tegen schulden zou geen kostbare operatie zijn, zegt Attali in het interview. De kosten zouden volgens zijn berekening niet meer bedragen dan een procent van de begrotingen van de G-7 samen, de zeven belangrijkste industrielanden in de wereld.