Andriessen: ijskast moet veel zuiniger

ROTTERDAM, 21 JAN. Minister Andriessen (economische zaken) heeft strengere regels afgekondigd om het elektriciteitsverbruik van huishoudelijke koel- en vriesinstallaties met 15 procent te verminderen. Koelkasten en diepvriezers met een stroomverbruik boven het toegestane maximum zullen van de markt worden geweerd.

De minister heeft daartoe een concept-Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld die over drie maanden van kracht moet worden. Er komt een ruime overgangsperiode om fabrikanten en importeurs de gelegenheid te bieden zuiniger apparaten op de markt te brengen. Andriessen is nog afhankelijk van goedkeuring van de Europese Commissie.

Het directe gevolg van de maatregel is een vermindering van het aanbod van koelkasten en vriesapparaten op de Nederlandse markt, maar voor de consument blijft er nog voldoende keuze, meent Andriessen. De gemiddelde prijs hoeft volgens onderzoek van TNO niet te stijgen omdat goedkopere apparaten niet altijd meer stroom verbruiken dan duurdere. Bovendien wordt een eventueel hogere prijs gecompenseerd door een lagere elektriciteitsrekening. Andriessen hoopt dat zijn maatregel leidt tot een Europese richtlijn voor zuiniger koel- en vrieskasten.

Minister Alders (milieubescherming) is het gisteren alsnog met de ondernemers in de basismetaalindustrie eens geworden over afspraken voor een strenger milieubeleid in die sector, overeenkomend met het Nationaal Milieu Beleidsplan. Zijn collega Bukman (landbouw) verweet gisteren de land- en tuinbouw dat deze sector te traag is in het overschakelen op milieuvriendelijker produktiemethoden. Bukman waarschuwde dat de grootschalige mestverwerking niet op een laag pitje mag worden gezet en dat een hoger tempo nodig is bij de vermindering van het grbuik van bestrijdingsmiddelen.

Minister Alders nam vanochtend ook een plan van de autobranche in ontvangst voor meer hergebruik van materialen van gesloopte auto's. Wie een nieuwe auto aanschaft moet, om dat mogelijk te maken, vanaf 1994 een "verwijderingsbijdrage' van 200 tot 250 gulden betalen.