"Amerika meppen' in Japan neemt toe

TOKIO, 21 JAN. In Japan neemt het "Amerika-meppen' toe na het onfortuinlijke bezoek van president Bush twee weken geleden. Zondag zei voorzitter Yoshio Sakurauchi (79) van het Japanse Lagerhuis op een verkiezingsbijeenkomst dat Amerikaanse werknemers “lui” zijn en dat slechts twee van de drie van hen kunnen lezen. Schriftelijke instructies van Amerikaanse directeuren komen vaak niet over, aldus Sakurauchi. Volgens hem is dat de echte reden voor het Amerikaanse handelstekort met Japan.

De Japanse minister van buitenlandse zaken, Michio Watanabe, heeft zich vandaag gedistantieerd van de negatieve uitspraken van Yoshio Sakarauchi, nadat in de VS door de media veel ophef is gemaakt over de uitlatingen van de parlementsvoorzitter.. “Ik ben van mening dat deze opmerkingen niet representatief zijn voor de manier van denken van het Japanse volk in het algemeen over de werknemers in de VS”, aldus Watanabe.

Volgens Watanabe is de produktiviteit van de Amerikaanse werknemer in het algemeen zeer hoog. Ook is het aantal werknemers in de VS dat kan lezen en schrijven hoog, aldus de minister.

Sakurauchi zelf ontkende vandaag gezegd te hebben dat een op de drie Amerikaanse werknemers niet kan lezen of schrijven. “Mijn wens als staatsman is dat de Amerikaanse economie samen met de Japanse de sterkste economie van de wereld wordt en dat de kwaliteit van de werknemers zal verbeteren en het concurrentievermogen zal toenemen”, had hij naar eigen zeggen bedoeld te zeggen.

Vooraanstaande Japanse politici hebben zich vaker laatdunkend uitgelaten over Amerikanen. Voormalige premier Nakasone noemde in 1986 zwarten in de VS mensen met een geringe intelligentie. Een voormalige minister van justitie vergeleek de hoeren in het zakendistrict van Tokio met zwarten die zich vestigden in blanke wijken van Amerika.

Een kritisch artikel van Akio Morita, oprichter van Sony, in het invloedrijke blad Bunbgei Shunju, over de Japanse manier van zakendoen, heeft volgens de Washington Post van vandaag grote opschudding teweeg gebracht in Japan en vormt het gesprek van de dag in televisie-programma's. Morita zegt in het artikel dat hij de Japanse stijl van het management “gevaarlijk” vindt en dat dat moet veranderen om handelsfricties te voorkomen. De Japanse industrie richt zich volgens hem eenzijdig op de “produktie van goederen tegen lage prijzen”. Op zichzelf is daar niets mis mee, schrijft Morita, maar het is niet voldoende. Japan heeft de behoeften van zijn inwoners en het milieu verwaarloosd en moet volgens hem ook aandacht besteden aan de kwaliteit van het bestaan. Japan moet kortere werktijden en hogere lonen voor zijn werknemers nastreven en hogere dividenden voor zijn aandeelhouders en meer aandacht schenken aan milieubehoud. (Reuter, AP, AFP, UPI)