ABN Amro wil centrale diensten kwijt

ROTTERDAM, 21 JAN. Bij ABN Amro verdwijnen in de loop van 1993 of 1994 mogelijk enkele honderden banen doordat de centrale diensten niet langer door eigen personeel worden verzorgd. De bank bekijkt op dit moment hoe het werk van de centrale diensten op het hoofdkantoor in Amsterdam het best georganiseerd kan worden.

Dit heeft een woordvoerster van de bank vanmorgen desgevraagd bevestigd. Op het hoofdkantoor van ABN Amro werken in totaal circa duizend mensen voor de centrale diensten. Daaronder valt het werk in de kantine, de bewakingsdienst, de postkamer en het onderhoud.

Volgens de Dienstenbond FNV wil de bank via het plan de centrale diensten afstoten door het werk uit te besteden. Daarbij zouden volgens FNV bestuurder D. Hamaker vooral de arbeidsvoorwaarden van het betrokken bankpersoneel in gevaar komen.

De woordvoerster van de bank noemt het “ondenkbaar” dat al het werk van de centrale diensten zal worden uitbesteed. “Het zal hooguit om enkele honderden mensen gaan”. De bank garandeert via het sociaal plan, dat bij de fusie tot stand kwam, dat voor de mensen die door de uitbesteding overbodig worden “een passende functie binnen de bank” zal worden gezocht. Bestuurder T. de Leeuw den Bouter van de Dienstenbond CNV toonde zich om die reden “nogal laconiek”. “Zij zijn dus niet verplicht mee te verhuizen”, aldus de Leeuw den Bouter.

De leiding van de bank heeft de afgelopen dagen medewerkers van de centrale diensten op het hoofdkantoor ingelicht over de plannen. Na een “brede discussie met de betrokkenen” zal de bank half mei een besluit nemen over het al dan niet uitvoeren van de plannen. Dat besluit zal nog geen concreet aantal banen dat kan worden uitbesteed opleveren, maar zal “richtinggevend” zijn, aldus de woordvoerster. Pas daarna volgt het overleg met de ondernemingsraad. Mocht het besluit tot uitbesteding worden geëffectueerd, dan zullen de eerste effecten volgens de woordvoerster pas in 1993 en 1994 merkbaar zijn. De centrale diensten in de bijkantoren zijn overigens niet in de huidige plannen betrokken.