Veel klachten over geluid bij Schiphol

SCHIPHOL, 20 JAN. Bij de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) zijn in december bijna zesduizend klachten ingediend over lawaai veroorzaakt door vliegverkeer rond de luchthaven.

De klachten zijn ingediend door 320 mensen. Het merendeel van de klachten ging over starts (2914) en landingen (2414). Overige klachten gingen over lesvluchten, grondlawaai en proefdraaien. Het aantal meldingen in december betekent een verdubbeling ten opzichte van de maand oktober. In oktober dienden bijna 600 mensen in totaal 3.162 klachten in. Door een aantal mensen werd veelvuldig geklaagd, voornamelijk over de Kaagbaan.