Samenwerking verzekeraars VGZ en AMEV

ROTTERDAM, 20 JAN. Ziektekostenverzekeraar VGZ en algemene verkeringsmaatschappij AMEV, onderdeel van Fortis, gaan samenwerken. Een eventuele fusie wordt op termijn niet uitgesloten.

De samenwerking heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Dit hebben de verzekeringsmaatschappijen vanmiddag bekend gemaakt.

Tot 1995, wanneer de invoering van de stelselwijziging (plan Simons) wordt verwacht, blijven de verzekeraars hun eigen ziektekostenprodukten voeren. In de komende jaren zullen de verzekeraars hun produkten steeds meer op elkaar afstemmen.

Door de samenwerking krijgt AMEV in Utrecht voldoende schaalgrootte om te opereren op de markt voor ziektekostenverzekeringen na de stelselwijziging, waarbij het verschil tussen particulier verzekerden en bij het ziekenfonds verzekerden zal verdwijnen. Ziektekostenverzekeraars moeten “zorg” in de toekomst - in concurrentie met andere verzekeraars - verwerven bij artsen, ziekenhuizen en specialisten.

Voor het VGZ, waar 1400 mensen werken, heeft de samenwerking als voordeel dat het bedrijf, dat tot nu toe actief was op de ziekenfondsmarkt, toegang krijgt tot de onafhankelijke tussenpersonen van AMEV. Hierdoor is het voor het VGZ makkelijker contracten met bedrijven af te sluiten.

AMEV Nederland heeft 4000 mensen in dienst. AMEV is een een onderdeel van Fortis. Deze financiële dienstverlener is ontstaan door de samenvoeging van de operationele activiteiten van AMEV/VSB en de AG, de grootste Belgische verzekeringsmaatschappij. In totaal werken bij Fortis 20.000 mensen. In 1990 bedroeg de omzet 14,5 miljard gulden.

Ziekenkostenverzekeraar VGZ uit Nijmegen ging in 1989 samen met zes ziekenfondsen uit het zuiden van het land. In aantal verzekerden, circa 1,4 miljoen, is VGZ de grootste ziektekostenverzekeraar van Nederland. De omzet bedraagt 3,8 miljard gulden.

VGZ, dat door de samenwerking meer verschillende verzekeringsprodukten kan aanbieden, zal deze produkten verkopen via een nog op te richten assurantiebemiddelingsbedrijf. De produkten zullen tegen dezelfde prijzen en voorwaarden als bij AMEV gelden, verkocht worden. Zo kan VGZ ook schade- en levensverzekeringen aan de verzekerden aanbieden.