Organisaties: PvdA doet te weinig aan staken van kernenergie

DEN HAAG, 20 JAN. Milieu-organisaties in Nederland vinden dat de PvdA als regeringspartij veel te weinig doet aan het stopzetten van kernenergie. Van uitspraken die de partij in haar verkiezingsprogramma heeft gedaan, komt niets terecht.

Dat blijkt uit een brief die de Stichting Natuur en Milieu mede namens tien andere organisaties heeft gestuurd naar zowel de ministers, de Tweede-Kamerfractie als het bestuur van de PvdA. In de brief wijst de stichting op uitspraken in het verkiezingsprogramma van de PvdA, waar het handelen in de praktijk van Kamerleden en ministers niet mee in overeenstemming blijkt te zijn.

In het verkiezingsprogramma uit 1989 staat dat van de bouw van nieuwe kerncentrales wordt afgezien, de centrales in Borsele en Dodewaard zo spoedig mogelijk moeten worden gesloten en de opslag van radioactief en chemisch afval in ondergrondse zoutkoepels wordt verboden.

Eind vorig jaar heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer echter voorgesteld in ruil voor een sluiting van Borsele de kerncentrale in Dodewaard langer open te houden, nadat zij eerder dat jaar nog samen met D66 en Groen Links had voorgesteld beide Nederlandse kerncentrales stil te leggen. In de brief van de milieubeweging wordt vooral de houding van minister Alders aan de kaak gesteld. Hij hield zijn mond bij politieke discussies over de sluiting van kerncentrales en ook bij een pleidooi van de PvdA-fractie om een onafhankelijke studie naar de veiligheid van Dodewaard en Borsele te laten verrichten.

Ook heeft de minister van milieubeheer de discussie heropend over de berging van afval in de diepe ondergrond, hoewel dit in het PvdA-programma wordt afgewezen. De fractie in de Tweede Kamer steunde in 1990 nog een voorstel tot stopzetting van het onderzoek hiernaar, maar eind vorig jaar niet meer, zo stelt Natuur en Milieu vast. De milieu-organisaties constateren dat de PvdA zaken wel met de mond belijdt maar niet in acties omzet.