Obligatiemarkt hield zich redelijk goed

UTRECHT, 20 JAN. Afgelopen vrijdag kondigde de Agent van Financiën aan dat vanaf vandaag de inschrijving open staat voor twee nieuwe staatsleningen. Het betreft een 10-jarige en een 15-jarige lening, beide met een coupon van 8,25 procent.

De leningen zijn te verkrijgen via zogenaamde doorlopende uitgifte. Bij dit systeem heeft de Agent de mogelijkheid om de emissiekoers voortdurend aan te passen aan de marktomstandigheden. Met de dalende rente van de afgelopen twee weken komt deze faciliteit hem zeker goed van pas.

Hoewel buitenlandse institutionele beleggers vooral geïnteresseerd zijn in 10-jarige leningen, was het al weer vier maanden geleden dat de overheid in dit segment actief was. Zo was de vorige staatslening, waarop juist afgelopen woensdag gestort diende te worden, een 15-jarige lening. Aangezien de forse rentedaling die zich vanaf het begin van dit jaar heeft voorgedaan mede is veroorzaakt door sterke buitenlandse vraag, is het begrijpelijk dat de overheid hierop wil inspelen.

Binnenlandse beleggers hebben daarentegen meer belangstelling voor het nog langere segment van de 15-jarige lening. Zeker voor de kapitaalverzekeraars sluit deze looptijd beter aan bij de verplichtingen. Bovendien is de markt in deze lange looptijden nog gering van omvang. Er zijn slechts twee staatsleningen in omloop waarvan de meest recente met een bedrag van ongeveer 2,5 miljard gulden bovendien relatief klein is. Aanvankelijk werd dan ook gespeculeerd op een heropening van deze laatste lening, zodat deze groter en daarmee beter verhandelbaar zou worden. Het betreft hier een lening met een coupon van 8¾ procent, terwijl inmiddels bij de nieuwe lening een coupon van 8¼ procent aangeboden wordt.

Hoewel algemeen verwacht werd dat de Staat met een emissie zou komen, bleef het sentiment op de obligatiemarkt toch goed. De rente daalde afgelopen week zo'n 8 basispunten. Dit is de helft van de daling die een week eerder werd genoteerd.

Internationale obligatiemarkten

De Amerikaanse obligatiemarkt had de vorige week nodig om bij te komen van de schrik die werd veroorzaakt door de bekendmaking van gunstig uitvallende werkgelegenheidscijfers, alweer twee vrijdagen geleden. Deze werden door de markt geïnterpreteerd als eerste indicatie van een aantrekkende economie, waardoor verdere verlagingen van de officiële rentetarieven niet meer aan de orde zouden zijn. Fed-voorzitter Greenspan gaf al aan dat de Fed er zijns inziens alles aan had gedaan om de economie weer op het rechte pad te krijgen. Bovendien werd uit het financieringsprogramma van de staatsschuld duidelijk dat op korte termijn geen lager aanbod van langlopende leningen te verwachten valt. Een teleurstelling dus voor de beleggers, die hierop hadden geanticipeerd. De koersen van deze leningen daalden dan ook het sterkst. Afgelopen vrijdag kwam een einde aan zes opeenvolgende dagen van rentestijgingen. Per saldo moest het rendement op de 10-jaars treasury de week 22 basispunten hoger afsluiten op een niveau van 7,09 procent.

Hoewel de dalende koersen ook op de eurodollarmarkt werden weerspiegeld blijkt er toch voldoende vraag te bestaan naar triple A dollarleningen. Het belangrijkste symptoom hiervan zijn de onwaarschijnlijk lage "spreads'. Nadat de Wereldbank twee weken geleden een "wereldrecord" vestigde door een lening uit te brengen met een spread van 15 basispunten boven Amerikaanse staatsleningen, werd dit record de afgelopen week verbeterd door de Europese Investerings Bank. De EIB bracht een 400 miljoen dollar grote 10-jarige lening uit met een effectief rendement dat slechts 6 basispunten hoger lag dan het rendement van 10 jaars treasuries. Naast het relatieve tekort aan 10-jaars eurodollar papier werd als reden voor deze spread aangemerkt het steile verloop van de yield-curve. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om kort te lenen en deze gelden lang uit te zetten. Voor de Italiaanse beleggingsmarkt zijn leningen als van de EIB en de Wereldbank vooralsnog welkom. In Italië is wetgeving in voorbereiding die - indien de politieke verhoudingen dat zullen toelaten - mettertijd zal voorzien in de heffing van bronbelasting op obligaties in handen van Italiaanse beleggers. Ook de stijgende dollar speelde in de kaart van eurodollarleningen.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.