Meekrap (2)

In het dagboek van de kunstschilder C.H. van Amerom (1804-1874) komt een passage voor die zijn vader de kunstschilder H.J. van Amerom (1776 -1833) betreft, waarin de genezende werking van dit produkt blijkt.

“In Den Haag geboren, ..., bragt hij zijn jeugd in Leiden bij zijne ouder door. Zijne benen waren zoo zwak en zijn beendergestel zoo broos dat hij in dien tijd dertien maal zijne beenen en eens zijn arm gebroken heeft ... Een fransch Kapitein waarmede zijne ouders in kennis kwamen raadde hen, hun zoon mekrap in te geven (in de gedaante van) als poeder met water. Slechts had hij dit eenige weken gebruikt of hij konde alle ledematen naar willekeur gebruiken en na volkomen genezing heeft hij nimmer van die kwaal meer last gehad”.