Meekrap (1)

In het artikel van redacteur F.G. de Ruiter (NRC Handelsblad, 10 januari) over meekrap staat vermeld, dat na 1870 de meekrapvelden werden omgeploegd, omdat er geen droog brood meer mee te verdienen was.

Als aanvulling hierop kan nog worden gezegd, dat juist de kleigronden waarop de meekrap kon worden geteeld, met name in Noord-West Brabant en op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, ook zeer geschikt waren om suikerbieten te verbouwen. Mede door de stijgende vraag naar bietsuiker werd hierdoor een lonende vervangende teelt gevonden. Suikerfabrieken werden dan ook hier gevestigd, zoals in Roosendaal en Puttershoek alsmede later ook in Groningen, waar nu weer meekrap geteeld wordt, zij het op bescheiden schaal.

    • J.N.M. Alvers