Lubbers: angst voor islam-zuil onzinnig

OEGSTGEEST, 20 JAN. Landgenoten die elders geboren zijn hebben het recht om volwaardige burgers te zijn. Als die integratie bereikt kan worden zonder de oprichting van eigen organisaties is dat prima. Maar daar waar dat niet mogelijk is, is er niets op tegen als eigen organisaties worden opgericht. De angst dat dit uitloopt in een islamitische zuil is onzinnig.

Dat zei premier Lubbers zaterdag tijdens een discussie over de pauselijke encycliek Centesimus Annus over sociaal-economische vraagstukken, georganiseerd door de katholieke medefinancieringsorganisatie Cebemo. Daarmee keerde de minister-president zich onder meer tegen Tweede-Kamerlid Franssen (VVD). Die noemde vorige week de groei van het aantal islamitische scholen “tamelijk schokkend” omdat deze de integratie van de minderheden in de Nederlandse samenleving zou afremmen. Oktober vorig jaar liet Lubbers al in een vraaggesprek weten de stichting van dergelijke scholen juist te beschouwen als middel tot integratie. Zoals de stichting van eigen scholen en andere organisaties in de vorige eeuw de katholieken geholpen had hun eigen plaats in de Nederlandse samnelving te veroveren, zo zouden de islamitische scholen nu ook weer kunnen bijdragen aan de integratie.

Lubbers maakte zich zaterdag kwaad over “malle artikelen van hooggeleerde heren die schrijven over het ontstaan van een islamitische zuil”. Volgens Lubbers kan aan mensen die elders geboren zijn of van wie de ouders elders geboren zijn niet worden voorgeschreven aardappels te eten of koffie te drinken.

Die medeburgers moeten natuurlijk niet in een isolement blijven zitten, voegde de minister-president daaraan toe. Dat is heel belangrijk voor hun ontplooiing. Op die manier kunnen ze zich volwaardig Nederlander gaan voelen. Maar er is niets op tegen dat er ruimte is voor eigen organisaties als dat niet een doel op zichzelf blijft, aldus Lubbers.