Klacht tegen advocaat voor "grievend' handelen

ROTTERDAM, 20 JAN. De Utrechtse advocaat mr. P.G.I.M. Bovens zal zich wegens “onnodig grievend” handelen ten opzichte van incestslachtoffers tuchtrechtelijk moeten verantwoorden voor de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten.

Het Clara Wichmann-instituut (CWI), een juridische hulpinstelling voor vrouwen, heeft vandaag een tuchtrechtelijke klacht ingediend tegen Bovens. Het instituut verwijt de advocaat dat hij vrijdagavond op de televisie aankondigde een strafrechtelijk onderzoek wegens laster en meineed te eisen tegen het slachtoffer Marianne van Z. uit de zogeheten Maurikse incestzaak omdat ze van haar beschuldigingen zou zijn teruggekomen. Bovens is advocaat van twee broers van het slachtoffer die tot in hoogste instantie tot vrijheidsstraffen wegens incest zijn veroordeeld.

Het CWI verwijt Bovens alleen uit te zijn op publiciteit voor zichzelf. Het onderzoek dat Bovens eist is volgens het instituut volstrekt kansloos omdat rechters in drie instanties reeds hebben geoordeeld dat de beweringen van Marianne dat ze is misbruikt voldoende aannemelijk zijn voor een veroordeling. Een rechter kan dan niet vervolgens concluderen dat het slachtoffer meineed heeft gepleegd.

Het CWI heeft tevergeefs geprobeerd Bovens af te houden van een tv-optreden afgelopen vrijdag omdat dit extra traumatiserend werkt voor het slachtoffer. Ook de deken van de orde van advocaten mr. M.P.M. Steenberghe heeft geprobeerd Bovens ervan te overtuigen niet op de tv te verschijnen. “Ik ben niet enthousiast over de aanpak om die aangifte op de tv bekend te maken, maar Bovens zei dat hij het wel verantwoord vond en als deken kon ik hem daarvan niet weerhouden.”.

Als het instituut ontvankelijk wordt verklaard in de klacht dan zal van Bovens ook schadevergoeding worden geëist. Over het exacte bedrag wordt nog overleg gevoerd met de advocate van Marianne.

Bovens zegt “niet uit te zijn op ondergang van het meisje” maar als advocaat geen andere keus te hebben dan onderzoek te eisen nu er “een nieuw feit is”.