Kiev verzet zich tegen gemeenschappelijk leger

MOSKOU, 20 JAN. De Oekraïne wijst elke suggestie van het voortbestaan van gemeenschappelijke strijdkrachten binnen het Gemenebest van Onafhankelijke Staten van de hand. Dat heeft de Oekraïense president, Leonid Kravtsjoek, dit weekeinde verklaard op de Gemenebest-televisie.

“Ik kan mij niet voorstellen hoe elf soevereine staten één leger kunnen hebben”, aldus Kravtsjoek. Hij reageerde met zijn uitlating op een bijeenkomst van 5000 boze officieren in Moskou, vrijdag. Die hadden, gesteund door onder andere de Russische president Boris Jeltsin, geëist dat het voormalige leger van de Sovjet-Unie niet in nationale legers zou worden opgedeeld, onder andere omdat dit bij toekomstige conflicten tussen de voormalige Sovjet-republieken tot burgeroorlog zou leiden.

Volgens Kravtsjoek is de eis tot een gemeenschappelijk leger “een verlangen naar de goede oude tijd”. Hij verweet Jeltsin met zijn optrden voor de officieren "populisme' en noemde het optreden van maarschalk Jevgeni Sjaposjnikov, in theorie de opperbevelhebber van de voormalige Sovjet-strijdkrachten, “inconsequent”.

De slechte verhoudingen tussen de Oekraïne en Rusland kwamen dit weekeinde eens te meer aan het licht, toen bleek dat de Oekraïne, in tegenstelling tot Rusland, de klok niet één uur vooruit wilde zetten bij de invoering van wintertijd. “Moskou heeft daartoe besloten, maar met ons geen overleg gepleegd”, aldus Kravtsjoek. Er was vooral veel sprake van chaos bij de spoorwegen en op de vliegvelden, die vroeger in heel de Sovjet-Unie de Moskou-tijd aanhielden maar nu van de Oekraïense regering zich aan de lokale tijd moesten houden.

Met de invoering van de wintertijd kwam de Russische regering tegemoet aan klachten in de bevolking over de korte dagen, waarbij het bijvoorbeeld in Moskou om twee uur 's middags al donker begon te worden. Het niet-invoeren van de wintertijd in oktober, zoals in andere jaren, was bedoeld als een compensatie van het feit dat dictator Stalin in 1930 de Russische klok geweld zou hebben aangedaan door hem een uur vooruit te zetten.

De Russische krant Izvestia meldde dit weekeinde, op grond van mededelingen van het Oekraïense ministerie van verdediging, dat de Oekraïne streeft naar een leger van 250.000 tot 400.000 man, met vierduizend tanks, en dat onder andere zou bestaan uit zeven à acht landmachtdivisies, zes à zeven pantserdivisies en twee à drie luchtmachtbrigades. Rusland en de Oekraïne zijn nog steeds in onderhandeling over de vraag, welke van de thans in de republiek aanwezige troepen als "strategisch' moeten worden beschouwd en niet door de Oekraïne mogen worden genationaliseerd.