Justitie laat voetbalsupporters gaan na vernielingen in trein

GRONINGEN, 20 JAN. Het openbaar ministerie in Groningen heeft geen aanhoudingen verricht onder een groep supporters van de voetbalclub FC Groningen die gisteren in een treinstel ernstige vernielingen aanrichtten.

Volgens de persofficier van justitie bij de rechtbank in Groningen, mr. Geerds,is het openbaar ministerie te laat ingeschakeld door de Nederlandse Spoorwegen. Bovendien hadden de NS verzuimd te melden dat agenten van de spoorwegpolitie in de trein aanwezig waren. De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft minister Hirsch Ballin (justitie) vanmiddag in schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de gang van zaken.

Ongeveer 120 supporters vertrokken gistermorgen vroeg in groepjes vanaf het station van Groningen naar Zwolle, om in Enschede de eredivisiewedstrijd FC Twente-FC Groningen bij te wonen. De NS vonden het uit vrees voor confrontaties niet verantwoord de supporters met andere reizigers samen te laten reizen, gezien de angst voor confrontatie. Op weg naar Zwolle ontstonden al moeilijkheden toen bij Assen aan de noodrem werd getrokken. In Zwolle veroorzaakten de supporters, van wie velen volgens de politie onder invloed verkeerden, overlast en werden ruiten ingegooid.

Hierop besloten de Spoorwegpolitie en de gemeentepolitie Zwolle dat het niet verantwoord was de supporters naar Enschede te laten reizen. Zij werden onder begeleiding van ongeveer vijftien agenten in een apart treinstel naar Groningen teruggestuurd. Deze trein werd door de supporters ernstig vernield: ruiten werden ingeslagen, banken, deuren, binnenwanden en lampen en asbakken werden met messen en harde voorwerpen vernield. In totaal bedraagt de materiële schade 120.000 gulden.

Pag.3:

Kritiek op spoorwegen

Officier van justitie Geerds heeft kritiek op de handelwijze van de NS. De Spoorwegpolitie had volgens hem veel eerder contact moeten zoeken met het openbaar ministerie in Zwolle. “Ik wil niet met de beschuldigende vinger wijzen, maar op weg naar Zwolle is door supporters al aan de noodrem getrokken. Op het station van Zwolle heeft de politie geprobeerd de groep supporters die overlast veroorzaakte te isoleren. Men had toen ter plekke moeten ingrijpen en contact moeten zoeken met de Zwolse officier van justitie. Men heeft afgewacht en de supporters teruggestuurd. De zaak is toen geëscaleerd.” Geerds zegt dat hem door de NS niet is verteld dat agenten van de Spoorwegpolitie meereisden en daders hadden kunnen aanwijzen. “Mij is gevraagd 120 mensen aan te houden die een trein hadden vernield en of ik maar even wilde kijken wie wat gedaan had.”

De NS zijn teleurgesteld over het standpunt van de officier van justitie. De Spoorwegen gaan in een binnenkort te voeren gesprek met de officier van justitie in Groningen alsnog aandringen op vervolging van de voetbalsupporters van FC Groningen. Volgens Geerds is het in principe nog mogelijk daders aan te houden, als de Spoorwegpolitie hun namen en adressen kent.