Groen Links wil lijst met functies van senatoren

DEN HAAG, 20 JAN. De Eerste-Kamerfractie van Groen Links wil een lijst aan laten leggen van alle functies en banen van Eerste-Kamerleden.

In de Tweede Kamer bestaat al jaren een verplichte opgave van nevenfuncties. Voor de Senaat, waarvan de leden deeltijd-politici zijn, bestaat zo'n lijst niet. De fractieleiders van het CDA, PvdA, VVD en D66 in de Senaat hebben gezegd geen bezwaar te hebben tegen een lijst van functies, zolang het maar geen verplichting wordt. Groen-Links-fractievoorzitter W. de Boer wil eerst met hen overleggen, alvorens zich uit te spreken over een mogelijke verplichting. Aanleiding voor de mogelijke registratie vormen de opmerkingen van PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Wöltgens, die vorige week suggereerde dat de meningsvorming van de Eerste-Kamerleden van VVD en CDA over het plan-Simons sterk benvloed werd door hun talrijke commissariaten bij ziektekostenverzekeraars.