Geluidsnorm Rijksweg 58 staat teveel lawaai toe

BREDA, 20 JAN. De norm van 55 decibel, die het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) hanteerde bij het voorschrijven van geluidbeperkende maatregelen bij de aanleg van de rijksweg 58 onder de Brabantse gemeente Nieuw Ginneken, had niet mogen worden gebruikt.

De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft het desbetreffende VROM besluit vorige week daarom nietig verklaard. De gemeente Nieuw Ginneken en een actiegroep van bewoners die last hebben van het verkeerslawaai van de eind 1989 geopende rijksweg, die in de plaats kwam van de dwars door Breda lopende verbinding, hebben daarmee gelijk gekregen. Als gevolg van de uitspraak zullen waarschijnlijk (opnieuw) dure, extra voorzieningen tegen geluidoverlast bij het nieuwe stuk Rijksweg moeten worden aangebracht.

VROM had zich volgens de Raad van State moeten houden aan de belofte dat bij het treffen van de geluidwerende maatregelen de norm van 50 decibel zou worden aangehouden. Dat is de norm die in de nieuwe Wet Geluidhinder voor de aanleg van autowegen wordt gehanteerd voor woningen die in de buurt liggen. Hoewel de voorbereidingen voor de aanleg van de rijksweg 58 plaatshadden toen die nieuwe wet nog niet was aangenomen, was afgesproken dat men zich toch aan de 50 decibel-norm zou houden. Die afspraak, zo meent de Raad van State, is door VROM “miskend”.

Het stuk nieuwe rijksweg in de verbinding Eindhoven-Breda-Rotterdam/Antwerpen van 8 kilometer lang kostte 100 miljoen gulden en viel al ongeveer 20 miljoen gulden duurder uit omdat Rijkswaterstaat extra maatregelen had getroffen, zoals het laten verzinken van de weg ter hoogte van Nieuw Ginneken. Dit met de bedoeling dat de weg in het als kwetsbaar betitelde landschap minder zou opvallen: een streven dat bij lange na niet is gehaald. Toen later bleek dat de door Rijkswaterstaat becijferde verkeersfrequentie in de praktijk veel hoger uitviel, werden er ook nog geluidwallen aangelegd. Bovendien wordt op dit moment nog gewerkt aan het treffen van geluidisolerende voorzieningen aan tenminste 70 woningen. De weg, zo valt uit goed ingelichte kringen te vernemen, heeft hoge ambtenaren van Rijkswaterstaat al menige slapeloze nacht bezorgd omdat alles wat men bedacht om goed voor de dag te komen uiteindelijk niet het gewenste effect sorteerde. Volgens actievoerders is rijksweg 58 “de flop van de eeuw; een kluif voor de Algemene Rekenkamer.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat van de directie Noord-Brabant zegt nog niet te weten of en zo ja welke extra maatregelen er na de uitspraak van de Raad van State moeten worden getroffen. Volgens hem is een verhoging van de geluidwallen technisch niet uitvoerbaar omdat de wallen op waterkerend folie liggen, dat een groter gewicht niet kan verdragen. Verdere isolatie van de woningen is volgens hem ook niet mogelijk. Een mogelijkheid is nog het plaatsen op de wallen van geluidschermen.

Een aantal omwonenden van de weg, verenigd in de Werkgroep Klankbord, zegt ernstige overlast te hebben van de weg. Volgens een van hen, dr. J. J. van der Meer, die in het tot Nieuw Ginneken behorende dorp Ulvenhout een boerderij bewoont, heeft de weg het effect van een “bulderbaan”. Van der Meer is uiterst tevreden met de uitspraak van de Raad van State: “Als burger blijk je dus toch nog je recht te kunnen halen tegenover kolossen als Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM.”