Fusie

Onder de tendentieuze kop "Ruzie in Rotterdam' suggereert E.J. Bomhoff (NRC Handelsblad, 6 januari) dat minister Ritzen "steun wil kopen' van het Rotterdamse gemeentebestuur om een fusie af te dwingen tussen de Hogeschool Rotterdam en de zelfstandige Hogeschool voor Economische Studies, de HES.

Bomhoff doet voorkomen alsof minister Ritzen mij ontboden zou hebben om in een gesprek op 9 januari over dit onderwerp "knopen door te hakken'.

Ik kan Bomhoff gerust stellen. Het gesprek van 9 januari was een regulier overleg tussen minister Ritzen en de wethouder onderwijs van de gemeente Rotterdam, waarin talloze onderwijs-zaken worden besproken. En ik heb - en daar gaat het Bomhoff natuurlijk om - minister Ritzen tijdens dit gesprek ervan kunnen overtuigen dat het beter is voorlopig af te zien van een fusie tussen de Hogeschool Rotterdam en de HES. Niet omdat ik tegen een fusie ben, want die zal zeker meerwaarde opleveren. Maar omdat bij een opgelegde fusie het risico groot is dat te veel aandacht en energie verloren gaat aan organisatorische kwesties, zoals rechtspositie en afvloeiingsregelingen. Daar is niemand bij gebaat. Beide Rotterdamse hogescholen draaien goed en leveren een hoge kwaliteit onderwijs.

Op korte termijn is een fusie dus uitgesloten. Maar de minister heeft daar wel de voorwaarde aan verbonden dat de besturen van beide Hogescholen nog nauwer gaan samenwerken dan nu het geval is. De minister acht een fusie van beide besturen een verstandige zaak. Dus: één bestuur met twee scholen. Dit bestuur zou de samenwerking tussen beide scholen nog verder kunnen stimuleren. Op lange termijn is een fusie van beide scholen niet uitgesloten, maar daarover zijn in het gesprek met de minister geen afspraken gemaakt.