Ex-Sovjet-leger blijft neutraal; In Georgië vormt zich front

MOSKOU, 20 JAN. De nog in Georgië aanwezige eenheden van het voormalige Sovjet-leger zullen zich in de dreigende burgeroorlog in deze republiek afzijdig houden, zo heeft de commandant van deze troepen, generaal Patrikjev, dit weekeinde verklaard in het legerdagblad Krasnaja Zvezda. Tussen de strijdende partijen - aanhangers van de afgezette president Zviad Gamsachoerdia en aanhangers van de thans in de hoofdstad Tbilisi regerende Militaire Raad - tekent zich inmiddels het begin van een front af tussen de steden Koetaisi en Zoegdidi.

Nader inzicht is moeilijk te verkrijgen, omdat de meeste informatie over de toestand afkomstig is van het bewind in Tbilisi, en de Russische media een zekere voorkeur aan de dag leggen voor deze voormalige oppositie tegen Gamsachoerdia, die op 6 januari na dagen gevechten uit zijn hoofdkwartier in Tbilisi werd weggeschoten. Soldaten van de Militaire Raad hebben gisteren opnieuw het vuur geopend op pro-Gamsachoerdia-demonstranten in de Georgische hoofdstad. Bij het lossen van de waarchuwingsschoten vielen geen gewonden, aldus de Russische televisie.

Aanhangers van Gamsachoerdia zouden inmiddels van eenheden van het voormalige Sovjet-leger in Poti en Otsjamtsjir, kuststeden in het westen van Georgië, waar de afgezette president zijn voornaamste machtsbasis heeft, wapens hebben geëist, aldus het persagentschap Interfax. Bij korte schermutselingen zouden de Georgiërs dertig automatische geweren en een aantal stuks artillerie hebben buitgemaakt.

Volgens generaal Patrikjev van de voormalige Sovjet-troepen zijn de diverse garnizoenen zeer wel in staat voor hun eigen veiligheid te zorgen, mocht het in Georgië tot een volwaardige burgeroorlog komen. Mocht de Russische politieke leiding, die zich heeft opgeworpen als beheerder van Sovjet-troepen buiten het Gemenebest (waarvan Georgië geen deel uitmaakt), op de idee komen met deze troepen te willen interveniëren in het binnenlands conflict, dan zou dat “een vergissing” zijn, aldus de generaal. De Russische media hebben de afgelopen dagen met nauwelijks verholen enthousiasme gereageerd op de verdrijving van de als een "dictator' beschouwde Gamsachoerdia.

Troepen van het nieuwe bewind in Tbilisi hebben dit weekeinde, naar eigen zeggen, een poging tot steun aan Gamsachoerdia onderdrukt in Koetaisi, de tweede stad van de republiek, en zonder strijd diens aanhangers verdreven uit de stad Samtredia. In Abasja zouden dezen echter standhouden. Het belangrijkste steunpunt van Gamsachoerdia blijft de stad Zoegdidi. Waar Gamsachoerdia zelf verblijft was vanochtend onduidelijk.