Ei en ij

De opmerkingen van dr. M.C.A. van der Heijden (NRC Handelsblad, 15 januari) over de vereenvoudiging van de spelling behoeven enkele aanvullingen.

Het verschil tussen ei en ij, evenals tussen au en ou kan worden opgeheven, behalve in die gevallen waarin een verschil in spelling samenhangt met een verschil in betekenis: feit - fijt, leiden - lijden, rauw - rouw. Buitenlanders die Nederlands willen/moeten leren (en dat zijn er tegenwoordig heel wat) hebben al moeite genoeg met ei en ij. Als ze dan het woord "eigenlijk' tegenkomen moeten ze ook nog leren dat hier de ij nu juist niet als ei wordt uitgesproken. Voor die "stomme e'-klank zou een nieuw teken ingevoerd moeten worden, bijvoorbeeld een ij zonder punten. De bijzondere spelling van het woord bijzonder dient uiteraard te worden afgeschaft.