Duitsland gaat Vietnamezen terugsturen

ROTTERDAM, 20 JAN. Hanoi en Bonn staan op het punt een akkoord te sluiten over het terugsturen van tienduizenden Vietnamezen uit Duitsland. Dat heeft een woordvoerder van het Vietnamese ministerie van buitenlandse zaken in Hanoi vandaag in een telefonische reactie gezegd.

Bonn bevestigt de Vietnamese lezing. De Nederlandse regering wacht met spanning op de Duits-Vietnamese overeenkomst, die de opmaat zou kunnen vormen voor de repatriëring van de 300 à 400 Vietnamese asielzoekers in Nederland, afkomstig uit Tsjechoslowakije.

“Er bestaat wederzijds begrip en we gaan ervan uit dat door inspanningen van beide landen binnen afzienbare tijd een overeenkomst kan worden bereikt”, aldus de officiële verklaring in Hanoi. De woordvoerder wilde desgevraagd geen concrete datum noemen. Volgens het Duitse ministerie van buitenlandse zaken is de repatriëring nog in bespreking, maar een woordvoerder zei “optimistisch” te zijn over de afloop.

In Duitsland bevinden zich volgens schattingen tussen de 20.000 en 30.000 Vietnamezen die niet terug willen naar hun vaderland. Het betreft voornamelijk arbeiders die door de Vietnamese regering in de jaren zeventig en tachtig aan de toenmalige DDR werden "uitgeleend'. Meer dan 20.000 andere Vietnamezen keerden na de ineenstorting van de DDR, in 1989, wel terug naar hun land.

Duitsland zegt dat het de meeste achtergebleven Vietnamezen geen recht hebben op politiek asiel, maar wil van Hanoi de garantie dat repatrianten geen haar wordt gekrenkt. Een hoge Duitse delegatie sprak hierover vorige week in Hanoi met de Vietnamese autoriteiten, maar kreeg die garantie niet. Bonn schrijft dit niet per se toe aan politieke onwil, ook de trage bureaucratie zou een rol spelen.

Duitsland heeft een fonds in het leven geroepen waaraan beide regeringen deelnemen en waaruit de her-integratie van de repatrianten moet worden bekostigd. Welke de verdeelsteutel is kon de Duitse woordvoerder niet zeggen; naar wordt aangenomen zal Bonn het grootste deel voor zijn rekening nemen.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie in Den Haag zegt het mogelijke Duits-Vietnamese akkoord “met grote belangstelling” te volgen, maar de Nederlandse regering gaat er nog steeds van uit dat het merendeel van de Vietnamezen uit Nederland terug zal gaan naar Tsjechoslowakije. De Nederlandse ambassadeur in Thailand is door Justitie gevraagd de rechtstreekse repatriëring van Vietnamezen uit Nederland alvast te onderzoeken en daarover contact op te nemen met Hanoi. Het ambtsbericht daarover wordt spoedig verwacht.