Controle minderhedenakkoord

UTRECHT, 20 JAN. De regering moet werkgevers verplichten het aantal allochten dat zij in dienst nemen openbaar te maken. Dat heeft bestuurslid G. Cremers van de christelijke vakcentrale CNV gisteren gezegd.

Cremers wil door middel van “ondersteunende wetgeving gegevens boven water halen om te bepalen of werkgevers zich aan het minderhedenakkoord houden”.

Onlangs bleek uit een onderzoek van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid dat ruim 34 procent van de bedrijven en instellingen niet op de hoogte is van de zogenaamde 60.000-afspraak. Dit akkoord, dat in 1990 in de Stichting van de Arbeid tussen werknemers en werkgevers werd gesloten, bepaalt dat er tot en met 1994 jaarlijks 15.000 extra banen voor allochtonen moeten komen. Uit het onderzoek bleek ook dat veertig procent van de werkgevers wel van het akkoord had gehoord, maar de inhoud niet kende.

Het CNV pleit daarom voor een jaarlijks te houden grootschalig onderzoek, waarin wordt bepaald of de werkgevers op schema zitten. “Daarvoor is het nodig dat de gegevens opeisbaar zijn”, aldus Cremers. “We kunnen nu weinig doen, want de werkgevers kunnen zich beroepen op onbekendheid met de inhoud van het akkoord.” Nu uit het onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat veel werkgevers na een jaar nog niet op de hoogte zijn van de 60.000-afspraak, kunnen alleen wetteljke maatregelen nog effect hebben, meent het CNV. Cremers zegt nog niet aan sancties te denken indien werkgevers zich opzettelijk niet aan het akkoord houden.