CDA royeert Aantjes als partijlid wegens contributieschulden

UTRECHT, 20 JAN. De vroegere CDA-fractieleider in de Tweede Kamer, mr. W. Aantjes, is door de Utrechtse afdeling van het CDA wegens contributieschuld geroyeerd. De maatregel is volgens de afdelingssecretaris, mevrouw A. van de Berg-Clarisse, in nauw overleg met het landelijk partijbestuur genomen. De secretaris van het partijbestuur, K. Bremmer, verklaart echter dat het bestuur "volstrekt niet op de hoogte' was.

Aantjes werd als partijlid geroyeerd nadat hij gedurende twee jaar geen contributie had betaald. De oud-fractieleider wilde op die manier de kosten compenseren van een reis naar Rome die hij vier jaar geleden in opdracht van de partij heeft gemaakt. De declaratie van die reis was op het partijbureau zoekgeraakt.

Volgens afdelingssecretaris Van de Berg is voorafgaand aan de maatregel intensief overleg, schriftelijk en telefonisch, gevoerd met Aantjes en het landelijk bestuur. Dergelijk overleg is niet gebruikelijk als mensen hun contributie niet betalen, “maar in dit geval hebben we een uitzondering gemaakt”, aldus Van de Berg. “We hebben gezegd: Aantjes kun je er toch niet zo maar uitgooien. Als het partijbestuur nu zegt dat het niets van de zaak af wist, dan is dat natuurlijk flauwekul.”

Landelijk secretaris Bremmer noemt dit op zijn beurt "echt onzin'. “De kwestie is voor ons volstrekt nieuw. Wij hebben vanuit Utrecht geen enkel signaal gekregen. We zoeken het tot de bodem uit en Aantjes is voor ons nog gewoon lid.”

Van de Berg veronderstelt dat het landelijk bestuur geschrokken is van de reacties en daarom terugkrabbelt. “Den Haag zal nu wel zeggen dat we niet zo snel moeten reageren, maar de zaak speelt al vanaf '89. Zo kun je altijd de zwartepiet terugspelen. Er zit in deze kwestie natuurlijk heel veel oud zeer.”

Aantjes werd in 1978 gedwongen om als CDA-fractieleider af te treden, nadat bekend was geworden dat hij in de oorlog lid was geweest van de Germaanse SS.