Bestuur PvdA is akkoord met rapport Wolfson

DEN HAAG, 20 JAN. Het bestuur van de PvdA heeft zich in grote lijnen akkoord verklaard met de inhoud van het rapport van de partijcommissie-Wolfson.

Dat rapport vormt een voorbereiding op de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat op het partijcongres van 13 en 14 maart.

Het rapport zal, wat het bestuur betreft, een belangrijke bouwsteen vormen voor het verkiezingsprogramma. In afwijking van het rapport wijst het partijbestuur wel het plan af om uitkeringsgerechtigden met een premie te belonen als zij scholing gaan volgen. De vergroting van de mogelijkheid van betaald werk moet voldoende beloning zijn, aldus het partijbestuur. Niettemin vormt het rapport een samenhangend geheel waaruit niet naar believen onderdelen geïsoleerd kunnen worden, zo zei de waarnemend partijvoorzitter F. Castricum.

Op het punt van samenwerking tussen de uitvoeringsorganen van de Werkloosheidswet, de WAO en de Ziektewet gaat het bestuur verder dan de commissie. Het beveelt aan deze organen in één organisatie samen te voegen, onder gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, werkgevers en werknemers, waarin de arbeidsbemiddeling centraal staat en zoveel mogelijk geregionaliseerd wordt. Sinds 1990 zijn de arbeidsbureaus al in zo'n "tripartite' organisatie georganiseerd.

Op de persconferentie op het partijbureau zaterdag in Amsterdam wilde partijleider W. Kok niet speculeren over de vraag of het verworpen idee van een ministelsel, waarbij slechts een minimumuitkering door de overheid wordt gegarandeerd, niet alsnog noodzakelijk zal worden als het centrale punt van het rapport- Wolfson, verhoging van de arbeidsparticipatie, zal blijken te mislukken. Die dreiging van “een afgekloven mini-stelsel” kan hoogstens een extra stimulans vormen om de participatie te versterken, aldus Kok.

Het bestuur maakte duidelijk vooralsnog te twijfelen over het effect van loonkostensubsidies als middel om de laagstbetaalden aan het werk te krijgen. Hooguit mag dit middel beperkt worden gebruikt in het kader van banenplannen.

Eerder op de dag zei Kok op een bijeenkomst van de Bouw- en Houtbond FNV dat in het belang van grotere doorstroming in de bedrijven grotere verschillen in beloning acceptabel zijn. Een van de punten van kritiek op het rapport-Wolfson was juist dat het streeft naar nivellering.

De kritiek van VVD-fractievoorzitter F.Bolkestein dat het rapport-Wolfson mogelijke samenwerking tussen VVD en PvdA zal bemoeilijken werd door Kok afgedaan met de opmerking dat de VVD kennelijk niet streeft naar een verlaging van aantal uitkeringstrekkers.