Weekoverzicht

Dit was de week van de grote Duitse stakingsdreiging. In de staal- en de bankwereld eisen de bonden forse loonsverhogingen die de werkgevers weigeren in te willigen. Bundesbank, regering èn de sociaal-democratische oppositie riepen de bonden op tot matiging nu er met de reusachtige transformatie van de ex-DDR economisch voor Duitsland veel op het spel staat.

De dreiging leek deze week gaandeweg afgewend, maar dat deed de massale vlucht uit de D-mark in de dollar hooguit even onderbreken. De Amerikaanse munt zette dan ook zijn onstuimige opmars voort, net als de koersen op Wall Street.

Zet Duitsland voortaan de toon voor de Europese handelspolitiek? De Duitse minister van economische zaken, Möllemann, uitte deze week scherpe kritiek op het handelsbeleid van de EG dat volgens hem vooral gericht is op het laten mislukken van de Uruguay-ronde van de GATT. Op haar beurt hekelde de Europese Commissie de onderlinge handelsafspraken die de Amerikaanse president Bush sloot met Japan tijdens zijn onfortuinlijke bezoek aan dat land. In strijd met de geest van de GATT, meent Brussel. Bush beschuldigde op zijn beurt de EG van het neerlaten van een ijzeren gordijn van protectionisme.

China en de VS voorkwamen deze week op het nippertje een handelsoorlog en legden hun geschuil over auteursrechten bij. Een panel van de GATT veroordeelde de Duitse steun aan Deutsche Airbus.

Duitsland maakte eindelijk een begin met de liberalisatie van zijn beurzen en zijn geldmarkt. Toezicht wordt gereglementeerd en misbruik met voorkennis wordt straks zwaar gestraft. Frankfurt moet binnen enkele jaren kunnen concurreren met New York, Tokio en London. Nog een hervorming: Lloyd's beperkt de aansprakelijkheid voor verzekerde schade en breekt daarmee met een driehonderd jaar oude Britse traditie.

In het Britse Lagerhuis speelden deze week de Maxwell-broers stommetje. Een parlementaire commissie probeerde de erven van wijlen Robert Maxwell aan de tand te voelen over de verdwenen honderden miljoenen uit de pensioenfondsen van het ineengestorte imperium. Tevergeefs, de heren zwegen en verwezen naar hun advocaten die "met alle respect' en in de hoffelijkste bewoording evenmin een krimp gaven (wordt vervolgd).

De Russische president, Boris Jeltsin, schitterde deze week in het Russische parlement, waarin hij korte metten maakte met al zijn tegenstanders en geen millimeter zei te willen wijken voor de bezwaren tegen de vrijgelaten prijzen. Het Russische prijsmechanisme blijkt overigens anders te werken dan vrijwel alle westerse deskundigen hadden voorzien. Nu de staatsbedrijven sneller hun omzet halen, krimpen zij hun produktie ook sneller in. Schraalhans is dan ook keukenmeester. Het parlement van Estland kondigde de economische noodtoestand af.

Coca-Cola, 's werelds grooste frisdrank-producent, zal een fabriek openen in Rusland, waar aartsvijand Pepsi tot nu toe het monopolie had. Het Amerikaanse telecommunicatieconcern AT&T zal samen met PTT Telecom in Nederland het telefoonnet van de Oekraïne moderniseren en gedeeltelijk exploiteren.

De New York Times blijft in familiehanden. Uitgever Arthur Ochs Sulzberger legde deze week zijn functie neer en wordt opgevolgd door zijn zoon, de veertigjarige Arthur Ochs Sulzberger jr.

IBM, 's werelds grootste elektronicaconcern meldde deze week voor het eerst in zijn tachtigjarige geschiedenis verlies. Dr. Onno Rudink vertrekt naar Citicorp, Amerika's grootste bank, om er orde op zaken te stellen. De Amerikaanse pianobouwer Steinway & Sons laat piano's in massa produceren bij het Japanse Kawai. De Japanse regering riep deze week de chipfabrikanten op meer buitenlandse chips te gebruiken.

Het Duitse electronicaconcern Siemens meldde een forse omzetstijging. Minol, de Oostduitse benzinedistributeur, werd verkocht aan een Frans-Duits consortium onder leiding van het olieconcern Elf-Aquitaine. De Franse wapenfabrikanten kondigden massa-ontslagen aan wegens gebrek aan orders. Het Italiaanse kabinet trok veel geld extra uit om de Italiaanse industrie te steunen, tenslotte naderen de parlementsverkiezingen.

Willen de geïndustrialiseerde landen verdere verwoesting van het milieu serieus stopzetten, dan moeten zij daarvoor jaarlijks in totaal honderdvijftig miljard dollar uit trekken, aldus een milieu-expert van de Verenigde Naties. Italië werd opnieuw geplaagd door een groot wijnschandaal, waarbij goedkope wijnen met gif zijn behandeld om het goedje voor verzuring te behoeden. Intussen zijn vier miljoen flessen in beslag genomen.

    • Paul Friese