Weekly World News

In het smakelijke en lezenswaardige artikel over de Weekly World News (Z, 4 januari) zegt hoofdredacteur Clontz dat hij vaart bij de regel: "As a tabloid we won't question ourselves out of a story'. Met andere woorden, als een verhaal goed is, nemen we het wat minder nauw met de waarheid.

Ik weet niet waar de heer Clontz zijn regel vandaan haalt, maar hij is kennelijk internationaal. Jaren geleden al, toen hij nog bij Vrij Nederland werkte, huldigde Martin van Amerongen in voorkomende gevallen de stelregel: Dat gaan we niet kapot-checken.

Mogelijk stuiten we hier op een oude journalistieke wet die kranten en tijdschriften wat sjeu moet geven - al waag ik natuurlijk niet te suggereren dat er overeenkomsten zouden zijn tussen Weekly World News en de Groene Amsterdammer, het blad waar Van Amerongen nu hoofdredacteur is.