Vraag om kalmte in Algerije

ALGIERS, 18 JAN. Het FIS (Front van de Islamitische Redding) heeft gisteren de huidige machthebbers van Algerije opnieuw de oorlog aangezegd. Maar het was - zo noemden Algerijnse journalisten het - “een morele oorlogsverklaring”. Want Abdelkader Hachani, de "voorlopige' leider van het FIS, riep tegelijkertijd de gelovigen op kalm te blijven, geduld te oefenen en zich niet door provocaties van het leger tot gewelddadige acties te laten verleiden. Hij deed dat tijdens het vrijdaggebed in de Sunna-moskee in Bab el-Oued.

De volgelingen van het FIS volgden deze instructies nauwgezet op. Het kwam nergens in het land tot de gevreesde, bloedige botsingen, ook al omdat van regeringszijde (dat wil zeggen van het leger) provocaties uitbleven om het FIS tot openlijke opstand te bewegen.

De regering riep evenmin de uitzonderingstoestand uit, hoewel hoge legerofficieren niets liever willen. Volgens welingelichte kringen bestaat er over dit punt nog steeds een verschil van mening tussen de militairen die snel willen optreden en de burger-politici die zo lang mogelijk het internationale aanzien van Algerije willen sparen.

In feite is er al sprake van de uitzonderingstoestand, nu honderden kaders en militanten van het FIS gearresteerd zijn - 500 volgens de opgaven van het FIS. Gisteren sloten duizenden zwaar gewapende manschappen van leger, gendarmerie en politie alle toegangswegen naar de Sunna-moskee in de wijk Bab el-Oued zodanig af, dat slechts een paar duizend gelovigen de preek van Abdelkader Hachani konden volgen. Dat gebeurde ook tijdens de staat van beleg in de periode van juni tot september. Ook toen werden de identiteitskaarten van alle moskeegangers nauwgezet onderzocht en ook toen mochten slechts diegenen die in Bab el-Oued wonen, in “hun” moskee' bidden. Volgens regeringsbronnen heeft president Chadli, in verband met de omstandigheden “speciale bescherming” gekregen, wat niet hetzelfde zou zijn als huisarrest. Hij “wordt beschermd en leidt een normaal leven”.