Rijnland legt deel van slibstort stil

DEN HAAG, 18 JAN. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft gisteren een deel van de slibstort in het Braassemermeer stilgelegd.

Het gaat om bagger afkomstig uit het hoogheemraadschap Delfland. Die bleek bij bemonstering van zogenoemde klasse 4. De vergunning gaat uit van minder vervuilde bagger, klasse 3. Dit heeft het hoogheemraadschap van Rijnland meegedeeld. Onlangs maakten de rijkspolitie te water, Rijnland en regionale milieucoördinatoren bekend dat de slibstort in het Braassemermeer voldeed aan alle vereiste normen. De betrokken instanties hadden een onderzoek verricht op verzoek van de milieu-organisatie Greenpeace, die wees op de duizenden recreanten die het meer jaarlijks trekt. Ook bewoners van omliggende gemeenten vreesden voor hun leefomgeving. Na de uitkomsten van het onderzoek bleek vrijdag dat bij een bemonstering van de schepen die de bagger aanvoeren, in één schip een hoeveelheid was aangetroffen die niet voldeed aan de normen.