PvdA Amsterdam overweegt uitstel van deelraad centrum

AMSTERDAM, 18 JAN. De gemeenteraadsfractie van de PvdA in Amsterdam studeert op de mogelijkheid het besluit tot het instellen van een deelraad voor de binnenstad uit te stellen.

De PvdA dreigt hiermee ernstig in confict te komen met D66, naast de PvdA de belangrijkste andere akkoordpartij in de gemeenteraad. Dat werd duidelijk tijdens een openbaar debat dat gisteravond werd gehouden in het stadhuis van Amsterdam.

Volgens A. de Waart, fractieleidster van de PvdA in de gemeenteraad is gebleken dat er veel weerstand bestaat tegen de plannen voor het instellen van een deelraad voor de binnenstad. In kringen van de PvdA wordt overwogen pas te beslissen nadat de discussies in de Tweede Kamer over de bestuurlijke reorganisaties, die volgende maand aanvangt, meer duidelijkheid verschaft over de positie van het bestuur in de Amsterdamse regio en de positie van de deelraden. Ook wordt overwogen het besluit over een deelraad in de binnenstad uit te stellen tot volgend jaar, wanneer de resultaten van de zestien reeds ingestelde deelraden worden geëvalueerd.

De vorige maand overeengekomen raadsvoordracht voor de omstreden deelraad komt de komende weken aan de orde in de gemeenteraad. Burgemeester Van Thijn nam - voor het eerst in zijn ambtsperiode - afstand van de voordracht, ondermeer omdat hij meent dat het draagvlak voor een aparte deelraad bij de bewoners ontbreekt. Ook de akkoordpartijen Groen Links en de VVD zijn bereid tot uitstel van de beslissing.

D66 is daarvan echter verklaard tegenstander. Wethouder en lijstaanvoerder mr. R. ten Have: “Ik vind dat we nu een knoop moeten doorhakken. We zijn nu al jaren met deze kwestie bezig. Bovendien dreigt een onhoudbare situatie te onstaan bij wethouders die nu zowel voor de hele gemeente als voor de binnenstad beslissingen moeten nemen.”

Het gisteravond gehouden openbaar debat was georganiseerd door het PvdA-gewest Amsterdam naar aanleiding van het initiatief van partijgenoot J. Schaefer. Deze wil voor de geplande deelraadsverkiezing in 1994 een “referendumlijst Amsterdam blijft” oprichten. Enig punt op de politieke agenda van de lijst is het opheffen van de deelraad.