Nieuwe firma verzekert alleen leden van FNV

AMSTERDAM, 18 JAN. De vakcentrale FNV en Reaal Verzekeringen willen nog dit jaar samen een nieuwe verzekeringsmaatschappij oprichten, alleen ten behoeve van FNV-leden. De nieuwe maatschappij zal zich vooral richten op massaal te verkopen produkten als schade- en reisverzekeringen.

De premies zullen laag kunnen zijn, verwachten FNV en Reaal, omdat klantenwerving en distributie weinig hoeven te kosten. De doelgroep is immers al georganiseerd. De FNV heeft 1.080.000 leden.

Of de nieuwe maatschappij een dochter van Reaal of direct eigendom van de FNV wordt, is nog niet duidelijk. “We bekijken nog hoe we een en ander juridisch vorm kunnen geven”, zegt W.G. Tuinenburg, algemeen directeur van Reaal Verzekeringen en tevens voorzitter van de raad van bestuur van moedermaatschappij de Reaal Groep. “De expertise zal van Reaal komen, maar het wordt een afzonderlijke maatschappij en de FNV zal zeker een hele grote zeggenschap hebben.”

De FNV bezit 51 procent van de aandelen van de Reaal Groep. De groep ontstond in 1990 uit een fusie tussen de verzekeringmaatschappijen De Centrale en Concordia en de banken Centrale Volksbank, Algemene Spaarbank voor Nederland en Hollandse Koopmansbank. Reaal Verzekeringen heeft met een omzet van ruim 700 miljoen gulden een aandeel van 1,5 tot 2 procent van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Het is niet de bedoeling dat de nieuwe maatschappij ziektekostenpolissen gaat aanbieden. Eerder deze week maakte Reaal bekend zijn ziektekostenverzekeringen te hebben overgedragen aan de Tilburgse verzekeringsgroep CZ.

“Je kan als verzekeringsmaatschappij geen uitzondering maken voor een bepaalde groep klanten, bijvoorbeeld FNV-leden, en alleen hèn korting geven”, zegt Tuinenburg. “Daarom willen we die aparte maatschappij oprichten die alleen de FNV ten dienste staat. Doordat je de distributie via het vakbondsblad kunt doen, bespaar je op de kosten en kun je lagere premies in rekening brengen. Het soort verzekeringen waarbij per geval een adviseur nodig is zal de nieuwe maatschappij waarschijnlijk niet bieden, dan wordt het weer te duur.”

De FNV ziet de nieuwe maatschappij als een uitbreiding van het pakket diensten voor de leden. “Goedkoper, een betere service en uitgebreidere mogelijkheden”, zegt M.S. Negenman, penningmeester van de FNV en voorzitter van de raad van commissarissen van de Reaal Groep. Negenman erkent dat “de markt is afgegraasd”, en dat de doelgroep van de nieuwe maatschappij moet worden weggehaald bij andere verzekeringsmaatschappijen, voor een deel ook bij Reaal. Wat dat financieel precies betekent voor de FNV, als grootaandeelhouder van Reaal, is een vraag die volgens Negenman “zeker aan de orde is”.

De FNV-bestuurder stelt uitdrukkelijk dat de plannen voor een eigen verzekeringsmaatschappij voor de leden niets te maken hebben met eventuele privatisering van (onderdelen van) de sociale zekerheid, zoals deze week geopperd door minister De Vries (sociale zaken).

Tuinenburg van Reaal bevestigt dat de nieuwe maatschappij daarmee niets van doen heeft. “Wèl bekijken we, net als andere verzekeringsmaatschappijen en vooruitlopend op de nieuwe regelingen voor WAO en Ziektewet, welke produkten wij moeten aanpassen en welke nieuwe produkten we kunnen brengen. Dat kan gaan om verzekeringen voor particulieren, maar ook voor collectieven, bijvoorbeeld de leden van de FNV. Maar dat is een zaak die we alleen intern, binnen Reaal, aan het bekijken zijn.”

    • Juurd Eijsvoogel