Maij schakelt recherche in na "lekken' van nota

Niet bekend

Van der Baan is vorige week door de rijksrecherche gehoord. Hem is formeel te verstaan gegeven dat een gijzeling de uiterste consequentie van zijn houding kan zijn. Dat wil zeggen: als hij eventueel ook bij de rechter weigert te vertellen hoe hij aan zijn informatie is gekomen. Een woordvoerder van de rijksrecherche bevestigt dat het onderzoek “volop aan de gang is”. Het verzoek daartoe is, via justitie, officieel gedaan door de secretaris-generaal van het ministerie van verkeer en waterstaat, ir.drs. H. Smits. Het is volgens de rijksrecherche overigens “buitengewoon onwaarschijnlijk” dat het tot een gijzeling komt.

Maij-Weggen heeft al vaker van haar verontwaardiging blijk gegeven als nota's of brieven van haar departement voortijdig bekend werden. In interne oekazes hebben de minister en haar secretaris-generaal hun medewerkers hiervoor herhaalde malen gewaarschuwd. Ditmaal heeft de ministeriële top de rijksrecherche ingeschakeld.

Behalve Van der Baan en andere AVRO-medewerkers zijn ook ambtenaren van zowel het ministerie van WVC als Verkeer en Waterstaat gehoord. Ook de woordvoerder van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, F. Wester, heeft de rijksrecherche over de vloer gehad. Dat gebeurde, zegt Wester, op verzoek van Maij-Weggen nadat hij zijn partijgenoot in een informeel gesprek had geadviseerd hoe haar opstelling zou moeten zijn wanneer nieuws van haar departement "uitlekt'. Wester onderstreept dat hij met de kwestie zelf niets te maken heeft.

De directeur voorlichting van Verkeer en Waterstaat, voormalig AVRO-verslaggever C. Mijnten, zegt dat het uitlekken “heel schadelijke gevolgen” kan hebben. Hij weigert verder mededelingen te doen.

De bewuste uitzending van AVRO Radiojournaal dateert van 1 september. Erin werd melding gemaakt van een nota van de hoofddirecteur telecommunicatie en post, De Ruiter. Hij waarschuwde minister Maij-Weggen hierin voor het gevaar van schadeclaims wanneer zij zou ingaan op een verzoek van haar collega d'Ancona (WVC) om de uitgifte van nog vrije omroepfrequenties te blokkeren. Volgens Maij-Weggens topambtenaar zou WVC de resterende ruimte willen reserveren voor publieke omroepen die uit het bestel treden. Hij wees op het gerucht dat Veronica hierover al een toezegging is gedaan.

De hoofddirecteur telecommunicatie herinnerde eraan dat twee commerciële organisaties al een aanvraag voor de etherfrequenties hadden gedaan. De Mediawet had een half jaar eerder juist de mogelijkheid geopend dergelijke organisaties een frequentie toe te wijzen. De topambtenaar kreeg later gelijk: de twee, RTO Rete Zero (bekend als Radio 10) en de Vrije Ether B.V. hebben een schadeclaim ingediend.