Lubbers wil met Simons overleggen

DEN HAAG, 18 JAN. Premier Lubbers en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaan binnenkort met elkaar praten over de kritiek van de laatste op het leiderschap van de minister-president. Lubbers kondigde dit gisteren aan na afloop van de ministerraad. De premier weigerde inhoudelijk op de grieven van Simons in te gaan, omdat hij eerst het vraaggesprek wil lezen waarin de staatssecretaris die verwoordde.

In het weekblad Vrij Nederland van deze week verwijt Simons Lubbers dat hij in de discussie rond een nieuw volksgezondheidsstelsel te veel op de rem is gaan staan. Ook raadde hij Lubbers aan “aanzienlijk meer leiderschap” te tonen om de coalitie van PvdA en CDA te laten slagen. Lubbers wilde de zaak gisteren niet verder op de spits drijven. Volgens hem is het belangrijk dat er “meer rust” komt rond de onderwerpen die nu spelen. Hij toonde begrip voor de moeilijke positie waarin Simons verkeert nu deze in conflict is geraakt met de particuliere ziektekostenverzekeraars.

Hij noemde het besluit van de verzekeraars om hun premies per 1 januari niet te verlagen hoewel per die datum de medicijnen uit een andere pot worden vergoed een “buitengewoon onplezierige verrassing” voor de staatssecretaris. Volgens Lubbers is het een goede zaak dat er nu een onafhankelijk onderzoek komt naar de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg. De particuliere verzekeraars beweren hun premies niet te kunen verlagen als gevolg van een explosieve kostenstijging in de gezondheidszorg.