Krasny

In zijn brief schrijft Maarten Langemeijer uit Groningen (NRC Handelsblad, 14 januari) dat het Russische woord voor mooi niet "krasny' is, maar het er sterk op lijkende "krasivy' en bestrijdt de bewering van Laura Starink dat krasny behalve "rood' ook "mooi' kan betekenen.

Helaas is de mening van Langemeijer puur gebaseerd op elementaire kennis van de Russische taal en niet op kennis van de geschiedenis van de Russische taal en de folklore. Hij vergeet ook dat vele Russische woorden polysemantisch zijn.

Laura Starink heeft gelijk dat het woord krasny behalve "rood' ook "mooi' kan betekenen (in sommige gevallen zelfs "gezond'). Bij voorbeeld: het vaak in Russische sprookjes en volksliederen voorkomende krasna devitsa "mooi' (niet "rood'!) meisje, krasno lisjiko "mooi' (en niet "rood') gezichtje.

Aan de filologische faculteit van de M.W. Lomonosov Staatsuniversiteit te Moskou spraken de docenten dan ook van het Mooie en niet van het Rode Plein.