Jeugd China veel ziek door slecht eten

PEKING, 18 JAN. Ruim eenvijfde van China's kinderen lijdt aan ziekten die het gevolg zijn van een slecht dieet. Dit blijkt uit statistieken van het Ministerie van Volksgezondheid, die vandaag zijn gepubliceerd in de China Daily. Het statistische bulletin meldt verder dat er zeer belangrijke hiaten in China's gezondheidszorg ten aanzien van kinderen in afgelegen provincies bestaan. In negen provincies lijdt 47,3 procent van de kinderen aan bloedarmoede en 32,3 procent heeft Engelse ziekte (kalktekort in de beenderen).

In 300 arme, afgelegen districten is niet eens een apparaat om bloeddruk te meten en elke gezondheidswerker heeft daar 10.600 vrouwen en kinderen onder zijn hoede. Slechts 45 procent van de kinderen onder zeven jaar in die gebieden heeft een medisch onderzoek ondergaan. Kindersterfte in deze meest afgelegen districten is 68 per duizend. De statistieken tonen wel aan dat er de afgelopen jaren een drastische daling van kindersterfte heeft plaatsgehad.

Inentingsprogramma's op het platteland zijn uitgebreid tot 94,75 procent van de kinderen tot één jaar oud. Dat was 9,75 procent boven het percentage dat China had beloofd aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het landelijke inentingsgemiddelde voor kinderen van alle leeftijdsgroepen is 85 procent. Het hoofd van de WHO in China, dr. Bernard Kean, zei dat het wereldgemiddelde van inenting tegen vijf ziektes (polio, tetanus, kinkhoest, difterie en mazelen) 80 procent is en dat China daar dus boven ligt.

Kean meent dat het belangrijkste voedselprobleem het tekort aan jodiumzout is, dat bij kinderen tot ernstige vormen van idiotie kan leiden. Jodium-tekort bestaat met name in grote continentale landen. China maakt zelf geen jodium, dat onder meer uit zeewier wordt gehaald. “Hoe verder landinwaarts men gaat, hoe groter het tekort wordt”, aldus Kean.

Een ander aspect van slechte kindervoeding vloeit voort uit de sociaal-economische veranderingen in China. Verwende kinderen - Chinese ouders mogen bij wet maar één kind hebben - eten teveel snoep en ijsjes en gaan in de steden naar hamburgerrestaurants. Rest de vraag waarom China deze niet onverdeeld gunstige statistieken publiceert in een Engelstalig blad voor buitenlanders. “Dat ligt voor de hand. Ze willen meer geld en inspanningen van de WHO om de algehele situatie te verbeteren”, aldus een Chinese arts.

    • Willem van Kemenade