Houding ANC is "motie van wantrouwen'; Van den Broek gerriteerd

DEN HAAG, 18 JAN. Een weigering van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) om premier Lubbers te ontvangen, zou door minister Van den Broek (buitenlandse zaken) worden beschouwd als een “motie van wantrouwen van het ANC aan de Nederlandse regering.”

Van den Broek, die in februari met Lubbers een officieel bezoek aan Zuid-Afrika zal brengen, zei dit gisteravond op de terugreis van Israel naar Nederland.

Het ANC heeft verklaard niet van zins te zijn premier Lubbers en minister Van den Broek te ontmoeten als zij in februari naar Zuid-Afrika komen. Van den Broek zou wel alleen mogen komen, maar het ANC wijst het bezoek van een premier af. Een officieel bezoek op premiersniveau zou volgens de verzetsorganisatie een erkenning inhouden van het “niet-legitieme blanke regime van president De Klerk”.

Premier Lubbers was gisteren na afloop van de ministerraad minder stellig over het bezoek dan eerder deze week. Volgens Lubbers worden er nog gesprekken gevoerd. “Daarna zal de balans worden opgemaakt,” zei hij. De premier weigerde in te gaan op de vraag of dit ook tot uitstel of afstel van de reis zou kunnen leiden. Wel onderstreepte hij dat de geplande reis niet alleen beschouwd moet worden als een tegenbezoek aan president De Klerk, maar ook aan ANC-leider Mandela, die Nederland eveneens heeft bezocht.

Van den Broek blijft hoe dan ook bij zijn voornemen samen met Lubbers naar Zuid-Afrika te reizen om daar zowel gesprekken met de regering als met het ANC te voeren. “Ik kàn niet aannemen dat het ANC twijfelt aan de intenties van Nederland met het voorgenomen bezoek, gezien de opstelling die de regering steeds heeft gekozen in de kwestie met de apartheid”, aldus Van den Broek. “Als het werkelijk waar zou zijn, dat de minister-president op dit moment minder welkom is bij het ANC, is naar het schijnt verder contact met die organisatie nodig om de kennelijk bestaande misverstanden uit de weg te ruimen.”

Van den Broek neemt de eventuele bezwaren van het ANC tegen de komst van Lubbers zeer hoog op. In kringen van Buitenlandse Zaken in Den Haag vindt men dat men deze behandeling door het ANC niet heeft verdiend, er is zelfs sprake van ergernis over die houding.

Pag.3:

Irritatie over kritiek ANC

Een diplomaat: “Wij hebben in Nederland Nelson Mandela nog ontvangen, voordat president De Klerk hier kwam. Mandela kreeg daarbij de behandeling van een staatshoofd, compleet met ontvangst door de koningin op het paleis en een gesprek met de minister-president. Als het ANC volwaardig mee wil doen in het geheel van internationale verhoudingen en contacten zal het zich ook aan bepaalde regels moeten houden. En tot die regels behoort bepaald niet het op deze wijze voor het hoofd stoten van een bevriende regeringsleider.”

In kringen rondom minister Van den Broek begrijpt men niet waarom bij de PvdA wel bezwaren bestaan tegen de reis van Lubbers en Van den Broek en men de komst van De Klerk en minister Botha vorig jaar niet verwierp.