Hardere aanpak van geweld krakers bepleit

GRONINGEN, 18 JAN. De Tweede-Kamerfractie van de PvdA wil een aanscherping van het Wetboek van strafrecht om gewelddadigheden rond ontruimingen van kraakpanden zwaarder te kunnen aanpakken.

PvdA-leden van de Vaste Kamercommissie voor justitie waren gisteren in Groningen om met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente van gedachten te wisselen over de juridische gang van zaken na de ontruiming van het Wolters Noordhoff complex. In november vorig jaar sprak het gerechtshof in Leeuwarden 115 krakers vrij, wegens gebrek aan bewijs. Niet bewezen kon worden dat de verdachten individueel betrokken waren bij de ordeverstoring rond de ontruiming van het gebouw op 26 mei 1990.

De delegatie, onder wie ook fractievoorzitter Th. Wöltgens, zegt in de gesprekken waardevolle suggesties te hebben opgedaan. “We gaan ze gebruiken bij ons denken over een wetswijziging. Of die er komt is een tweede, maar we willen er wel naar toe”, aldus het Kamerlid Zijlstra. Onder andere artikel 141, Wetboek van strafrecht, dat openbare geweldpleging strafbaar stelt, zou daartoe moeten worden aangescherpt.

Zijlstra, die indertijd de ontruiming van het complex bijwoonde, zegt dat zijn rechtsgevoel niet "bevredigd' was met de vrijspraak van de verdachten. “Die mensen deden alles wat verboden was, maar gaan nu vrijuit. Dat begrijpt geen burger.”

Wat betreft de civielrechtelijke kant lijkt het de PvdA'ers een goed idee om de eigenaar van een gekraakt pand aansprakelijk te stellen voor de kosten die bij een eventuele ontruiming worden gemaakt. “Hij wordt in dat geval veroordeeld tot schadevergoeding, omdat hij het pand niet sneller een bestemming heeft gegeven”, aldus Zijlstra.

Strafrechtelijk zou het mogelijk moeten zijn een leegstaand pand te laten vallen onder artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht, dat de toegang voor onbevoegden verbiedt.

Overigens vinden de PvdA-leden van de Kamercommissie wel dat aanscherping van de wetgeving (artikel 141 Wetboek van strafrecht) op dit punt "delicaat' is. Zijlstra: “In ons strafsysteem is het een groot goed dat er individuele afwegingen worden gemaakt.”