Europees leger

De EG is een organisatie - eigenlijk: drie organisaties - op het gebied van kolen en staal (EGKS), economie (EEG) en atoomenergie (EGA).

In Joegoslavië kan "de EG' niets doen, afgezien van het geven van economische steun. Ze kan er niets "waarnemen' en ook niets "erkennen'. Als de twaalf lidstaten er tot een gezamenlijk optreden komen, is dat in het kader van hun Europese Politieke Samenwerking (EPS). Daarin beslissen niet de EG-instellingen, maar de staten. Die EPS is politiek, niet militair.

De dood van de vijf waarnemers op 7 januari zal de geschiedenis dan ook niet kunnen ingaan als het vloeien van het "Eerste EG-bloed' bij een "oorlogstaak in opdracht van de EG' (Hans Nijenhuis, 10 januari). De witte overall is geen EG-uniform. Mogelijk zullen de geschiedenisboekjes het bloedvergieten in Joegoslavië er juist aan toeschrijven, dat er geen EG-leger is.

Als stapje naar een Europees leger zou de WEU kunnen worden opgewaardeerd tot een "'Europese Defensie Samenwerking', ingericht naar analogie van de huidige Europese Politieke Samenwerking. Eerst in de praktijk en vervolgens is een verdragstekst, zoals dat ook bij die EPS is gegaan. Zo'n "EDS' is dan nog steeds een intergouvernementele samenwerking, van twaalf staten met twaalf legers. De andere optie is: het initiatief aan een Frans-Duits leger laten.