Wöltgens vindt onnodig hoge ziektepremies niet te verteren

DEN HAAG, 17 JAN. De fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, M.A.M. Wöltgens, vindt het “niet te verteren” dat particuliere ziektekostenverzekeraars de premies begin dit jaar niet hebben verlaagd. Hij beschuldigt de verzekeraars van onwil om het plan-Simons uit te voeren. “De onnodig hoge premies moeten omlaag. Dat gebeurt nu niet. De verzekeraars weigeren de voordelen van het plan-Simons door te geven aan de verzekerden.” Dit zegt hij in een vraaggesprek met deze krant.

Wöltgens ergert zich aan de opstelling van het CDA tegenover het plan-Simons. “De beide partijen moeten in dezelfde mate aandringen op loyale uitvoering van het plan-Simons.” Enkele Eerste-Kamerleden van het CDA koesteren bedenkingen over het plan-Simons en uiten hun kritiek op persoonlijke titel. “Dat mag”, zegt Wöltgens, “maar ze mogen daarmee niet het maatschappelijk draagvlak voor het plan-Simons laten afbrokkelen.”

Ondanks de toenemende irritatie in PvdA-gelederen over de houding van het CDA wil Wöltgens het woord "crisis' niet in de mond nemen. “Maar je moet wel eerlijk zijn. De PvdA wil in deze kabinetsperiode nog wel een aantal dingen realiseren.” Wöltgens voelt er weinig voor om het plan-Simons te koppelen aan uitvoeringswetten voor de ingreep in de WAO. “Dingen die noodzakelijk zijn moet je op hun intrinsieke waarde beoordelen.”

De fractieleider van de PvdA is tegen het idee van minister De Vries (sociale zaken) om werknemersverzekeringen zoals de WW en WAO te privatiseren. “De discussies over de WAO en het plan-Simons maken duidelijk dat particuliere verzekeraars slechte risico's liever niet hebben. Als je dat wilt voorkomen, moet je als overheid toch weer een heleboel regelgeving ontwikkelen.”

Wöltgens noemt het rapport-Wolfson “een nieuw fundament” in de sociaal-economische opstelling van de PvdA. Hij is het met Wolfson eens dat iedereen in de toekomst de AOW-premies over het hele inkomen moet betalen, zodat het premie-maximum vervalt. Wöltgens noemt de AOW “een groot goed” dat “liefst welvaartsvast” moet blijven.

    • Kees Calje
    • Derk-Jan Eppink