Weekblad: anti-joodse passages in KLM-boek

ROTTERDAM, 17 JAN. De KLM heeft “teleurgesteld” gereageerd op de beschuldiging van hoofdredacteur M. Kopuit van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) dat een intern KLM-boek “zo beledigend is dat lezers er antisemitische tendenzen in bespeuren”. Het gaat om het hoofdstuk "Israël en de Joden' uit het boek "Culturen aan boord', waaruit het cabinepersoneel tijdens de opleiding leert over verschillende culturen.

Volgens de KLM is het boek “zeer afgewogen en uiterst neutraal”. Volgens Kopuit daarentegen bevat het hoofdstuk geen enkele regel zonder fouten. De KLM zegt het hoofdstuk aan Kopuit te hebben gezonden met het verzoek om advies en mogelijke verbeteringen in verband met de tweede druk van het boek. Kopuit ontkent dat en zegt het boek via “een andere weg toegespeeld te hebben gekregen”. Volgende week heeft een gesprek plaats tussen Kopuit en de KLM.

Aanleiding voor Kopuits aanval is onder meer een passage waarin staat dat een menstruerende vrouw “op zulke momenten beschouwd wordt als "gevaarlijk', aangezien de joodse opvatting luidt dat contact met bloed bedreigend is voor mens en samenleving. De vrouw bevindt zich in een tijdelijke toestand van "onreinheid' en lichaamscontact met haar moet worden vermeden.”

Ook valt Kopuit over de passage waarin wordt uitgelegd dat toestemming aan orthodoxe joden om in de pantry te bidden kan leiden tot “een omvangrijke groep die de pantry langdurig in beslag neemt” waardoor het cabinepersoneel ernstig kan worden gehinderd in zijn werk.

In het boek wordt overigens ook onderstreept dat “een goede KLM-service” met zich meebrengt dat het cabinepersoneel de gelovige jood zoveel mogelijk in de gelegenheid zal stellen “zijn religieuze verplichtingen na te komen”.