VS: eventueel ingrijpen in M-O-overleg

WASHINGTON, 17 JAN. De Verenigde Staten zullen eventueel tussenbeide komen in de bilaterale vredesbesprekingen over het Midden-Oosten om de impasse over de keus van een plaats van samenkomst voor de volgende gespreksronde te doorbreken. De jongste ronde werd gisteren in Washington afgesloten zonder aanwijzing wanneer en waar de onderhandelingen worden hervat.

Nationaal Veiligheidsadviseur Brent Scowcroft repte gisteren van de mogelijkheid van een Amerikaanse interventie. Aangenomen wordt dat de zaak gisteren door de delegaties van Jordanië, Libanon en Syrië tijdens een onderhoud met de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor het Midden-Oosten, Edward Djerejian, is aangekaart. De Arabieren, die altijd al pleiten voor een Amerikaanse interventie, dat wil zeggen druk op Israel, willen dat de onderhandelingen in Washington worden voortgezet. Israel daarentegen eist dat het overleg naar een plaats zo dicht mogelijk bij het Midden-Oosten verhuist. Het State Department heeft overigens eerder laten weten dat de onderhandelingen op een gegeven moment in het Midden-Oosten moeten worden gevoerd.

De jongste ronde heeft vier dagen geduurd. Israeliërs en Palestijnen zijn erin geslaagd te verhuizen van de gang waar zij in de december-ronde verbleven naar de eigenlijke conferentiezaal, maar daar is het bij gebleven. Ook Israels overleg met Libanon en Syrië en met de Jordaanse subcommissie heeft niets opgeleverd.

De Arabieren zijn er nog niet uit of zij al dan niet zullen deelnemen aan de multilaterale vredesconferentie die eind deze maand in Moskou moet plaatshebben, en die is bedoeld ter ondersteuning van het bilaterale overleg. Syrië heeft van het begin af laten weten niet deel te nemen; de anderen overwegen hun aanwezigheid te laten afhangen van vorderingen in de bilaterale besprekingen. (Reuter, AFP)