Vleuten: woningbouw Utrecht is eventueel bespreekbaar

VLEUTEN-DE MEERN, 17 JAN. De gemeente Vleuten-De Meern wil pas praten over woningbouw op haar grondgebied als het Rijk en de gemeente Utrecht afzien van annexatie van de kern De Meern. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft dit gisteravond besloten. Door dit standpunt is verhuizing van de kastuinbouw niet langer uitgesloten.

De beslissing van de raad was pas mogelijk nadat de avond tevoren tijdens een langdurige besloten vergadering was gekozen voor een "stapsgewijze procesbenadering' om uit de impasse te komen die is ontstaan in het overleg met minister Alders (VROM).

Bij de behandeling van de VINEX-nota (de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra) in november sprak de Tweede Kamer een voorkeur uit voor woningbouw in het kassengebied van Vleuten-De Meern, maar drong zij ook aan op nieuw overleg tussen minister Alders en de regio. Kort na het Kamerdebat kondigden de tuinders aan dat zij bereid zijn naar een gebied bij Harmelen te verhuizen.

Daardoor komt volgens het Rijk en de stad Utrecht ruimte vrij om ten westen van de stad 30.000 woningen te bouwen, het dubbele van wat tot nu toe voor Vleuten-De Meern aanvaardbaar was. Het gebied zou bovendien bij de stad moeten worden ingelijfd. Inmiddels heeft Vleuten-De Meern het overleg met de minister afgebroken. Pas als de annexatie van tafel is, wil de gemeente weer verder praten. De fractie Burger en Gemeenschap, die samen met de VVD een krappe raadsmeerderheid vormde tegen grootschalige woningbouw, stemde tegen het collegevoorstel.