Staat komt met twee 8¼ pct leningen

De Nederlandse staat heeft vanmorgen een dubbele toonbanklening op de openbare kapitaalmarkt aangekondigd.

Het betreft een tienjarige en een vijftienjarige lening, beide met een coupon van 8,25 procent. De inschrijving vindt plaats via het toonbanksysteem. Dit houdt in dat de uitgiftekoers dagelijks wordt vastgesteld, te beginnen op maandag 20 januari. Dit geeft de staat de mogelijkheid de werkelijke rente snel aan te passen aan het rentepeil op de markt. De tienjarige lening zal in één keer worden afgelost op 15 februari 2002 en de vijftienjarige op 15 februari 2007. Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet toegestaan.

De opbrengst van beide leningen dient ter (gedeeltelijke) dekking van de financieringsbehoefte van het rijk in 1992, geraamd op 45,4 miljard gulden. Tot nu toe is 2,8 miljard van de behoefte gedekt door de opbrengst van de 8¾ procent 15-jarige lening 1992 per 2007.