Rechter beslecht steekspel VHS

ROTTERDAM, 17 JAN. Binnen onroerend-goedmaatschappij VHS vechten minderheidsaandeelhouders, onafhankelijke commissarissen, directie en bewindvoerder tegen grootaandeelhouder R & R Group of Companies. In het gevecht heeft zich ook de civiele rechter gemengd. Vanochtend oordeelde de rechtbank van Amsterdam in een kort geding dat R & R geen aandeelhoudersvergadering bijeen mag roepen om het bestuur van VHS te ontslaan.

Amper zijn de rookwolken opgetrokken die de Italiaan Paretti heeft veroorzaakt met beursfondsen als Bobel, Chamotte Unie en Melia of daar is het tumult rond VHS, een ingewikkeld fonds met volgens de laatste gegevens zo'n 130 miljoen gulden aan vastgoed.

Advocaat mr. D. Roesink van VHS-grootaandeelhouder R & R maakte tijdens het kort geding een toespeling op de gelijkenis tussen zijn cliënt en Paretti, die onlangs enige tijd in het gevang moest doorbrengen:. Roesink had het over “Doornetti”, een samentrekking van Paretti en Robert J. Doorn.

Doorn treedt op als woordvoerder van de VHS-grootaandeelhouder, R & R Group. [Doorn werd onlangs uitgeleverd aan Zwitserland op verdenking van zwendel met aandelen, maar is op borgtocht vrijgekomen en zetelt nu weer in het Gooise kasteeltje De Swaenenburgh.] Hij wordt door marktkringen gezien als de man achter R & R, maar hiervan staat niets op papier. Formeel is mr R.G.F. Meier Mattern R & R-bestuurder en in die hoedanigheid commissaris van VHS . R & R bezit 36 procent van de aandelen VHS en bovendien alle prioriteitsaandelen.

Meier Mattern zegt zelf R & R opgebouwd te hebben (met naar eigen zeggen in 1990 175 miljoen gulden aan panden) samen met de vastgoedmagnaat Maup Caransa en zijn jeugdvriend Doorn. Hij komt uit een bekende Gooise familie. Daardoor was hij, toen R & R begin dit jaar een belang verwierf in VHS, in staat om bekende mensen aan het vastgoedfonds te verbinden zoals de commissarissen drs S. Orlandini (oud-KLM-president), drs H.J. van den Bergh (ex-PvdA-kamerlid) en ex-financieel directeur van Ahold, G.V.M. Witteveen (de huidige president-directeur van VHS).

Tussen R & R en VHS is echter grote onenigheid ontstaan. De Haagse Bouwmaatschappij HABO (eigendom van de gemeente Den Haag) bezat aandelen VHS en heeft de Ondernemingskamer ingeschakeld. De economische controledienst heeft onderzoek verricht en in de afgelopen maand heeft De Nederlandsche Bank met instemming van de beide directeuren Witteveen en P.C. Bokelaar VHS onder toezicht gesteld. De directeuren hadden uitstel van betaling willen aanvragen, maar dit werd belet door R & R. De stille curatoren van De Nederlandsche Bank (DNB) konden wél surséance aanvragen. Afgevaardigde van DNB, mr A.L. Leuftink, is sindsdien bewindvoerder.

Meier Mattern van R & R wilde op 25 januari op de aandeelhoudersvergadering de directie ontslaan en Van den Bergh en Orlandini tot aftreden dwingen. Dan zou hij alleen als commissaris overblijven.

Door de uitspraak van de rechter gaat dit plan niet door. De bewindvoerder heeft bovendien moeite met de plannen van R & R, omdat R & R nog niet aan zijn oude verplichtingen jegens VHS heeft voldaan. Er liggen nog miljoenenvorderingen.

In een juridisch steekspel probeert R & R het bestuur aan te klagen, omdat zij niet op de plannen van de grootaandeelhouder wil ingaan. Een onderdeel was het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering. Daartoe kan de stichting prioriteitsaandelen VHS beslissen, een stichting waarvan Meier Mattern voorzitter is en waarvan de twee andere bestuurders na een conflict zijn opgestapt.

Volgens VHS mocht de stichting prioriteit geen aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, omdat er maar één bestuurder in de stichting zat, namelijk Meier Mattern. De statuten schrijven voor dat ten minste twee bestuurders van de stichting aanwezig moeten zijn om geldige besluiten te nemen.

Volgens raadsman mr. D. Roesink van R & R is er naast Meier Mattern een tweede bestuurder gevonden. Op 5 januari blijkt Meier Mattern directeur van R & R, E.V. van Vliet benoemd te hebben tot tweede bestuurslid. VHS acht die benoeming niet geldig, omdat zo'n beslissing door twee bestuurders genomen zou moeten worden.

Volgens VHS kan de rechtbank in Rotterdam nu tot de benoeming overgaan van een onafhankelijke bestuurder in de stichting prioriteit en daarmee zou R & R een belangrijke sleutel van de macht in het vastgoedfonds VHS zijn kwijtgeraakt.

    • WABE van ENK