Raadsman beticht van "slopen' incestslachtoffer

ROTTERDAM, 17 JAN. De Utrechtse advocaat mr. P.G.I.M. Bovens is bezig het slachtoffer Marianne van Z. uit de geruchtmakende zogeheten Maurikse incest-zaak “psychisch te slopen”.

Dit zegt het Clara Wichmann-instituut (CWI), een juridische hulpinstelling voor vrouwen. Bovens doet er volgens het instituut als advocaat van twee wegens seksueel misbruik veroordeelde broers van Marianne alles aan om zich “over de rug van het slachtoffer in de publiciteit te profileren met kansloze juridische procedures ondanks de dramatische gevolgen die dit voor het welzijn van de vrouw heeft”, aldus medewerkster G. Ketelaars.

Het CWI komt met de beschuldiging nu de advocaat vandaag het openbaar ministerie in Arnhem schriftelijk heeft gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen Marianne van Z. De vrouw heeft zich volgens Bovens schuldig gemaakt aan valse aangifte, een lasterlijke aanklacht en gekwalificeerde meineed door zijn cliënten ten onrechte van seksueel misbruik te beschuldigen.

Bovens heeft eerder alle juridische middelen aangewend om de broers Sammy en Eddy van Z. vrij te krijgen. De broers werden in december 1989 door het hof in Arnhem veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier en vijf jaar. Ze werden schuldig bevonden aan zeer herhaaldelijk seksueel misbruik van Marianne. Anderen zoals haar vader, een oom en de buurman zouden eveneens in dit ongekend omvangrijke incest-schandaal het slachtoffer meermalen hebben verkracht. De buurman en de oom werden daarvoor eerder ook tot vrijheidsstraffen veroordeeld.

Ondanks beweringen van Bovens dat het slachtoffer inmiddels tegenover hem zou hebben erkend dat ze de beschuldigingen over seksueel misbruik zou hebben verzonnen - hetgeen Marianne zelf pertinent ontkent - ging ook de Hoge Raad akkoord met het vonnis. Vorige maand is bovendien een verzoek van Bovens om gratie voor de broers afgewezen. Tijdens de hele procedure heeft Justitie het slachtoffer regelmatig opnieuw moeten verhoren met steeds als consequentie dat ze geestelijk instortte omdat de traumatische ervaringen opnieuw werden besproken.

Eerder deze week vernam het slachtoffer dat Bovens vanavond in het populaire misdaad tv-programma van de Tros Crime Time als "primeur' zou onthullen dat hij een strafrechtelijk onderzoek tegen haar zou eisen. De consequentie daarvan is dat het slachtoffer waarschijnlijk opnieuw over haar ervaringen moet worden verhoord.

Zo'n verhoor is volgens de advocaat van Marianne, mr. O. Nijhuis, niet minder dan een ramp. “Ze was de laatste maanden net weer enigszins hersteld en een stuk strijdlustiger geworden maar dit is opnieuw een vreselijke klap”, zegt de raadsman.

Nijhuis heeft deze week geprobeerd de makers van Crime Time duidelijk te maken dat de uitzending, waar voor een groot publiek over de betrouwbaarheid van haar beschuldigingen wordt gesproken, grote schadelijke gevolgen kan hebben. Eindredacteur J. Jongbloed liet echter weten aan het onderwerp te willen vasthouden.

Nijhuis zegt dat nog overwogen is via een kort geding uitzending te voorkomen maar daar is van afgezien omdat dit extra publiciteit tot gevolg zou hebben. “Bovendien is een onfatsoenlijk programma juridisch nog niet automatisch ook onrechtmatig. We zullen het gedrag van collega Bovens tuchtrechtelijk wellicht achteraf nog aankaarten maar daar is Marianne nu niet mee gediend”.

Advocaat Bovens wijst de beschuldigingen aan zijn adres van de hand. “Ik kan me goed voorstellen dat Marianne opnieuw bijzonder zal worden geraakt door het onderzoek dat ik eis. Maar ik heb als advocaat de taak al het mogelijke te doen om de onschuld van mijn cliënten aan te tonen. Zij heeft eerder tegenover mij verklaard dat de beschuldigingen verzonnen zijn. Nu de tenuitvoerlegging van de straf tegen mijn cliënten dreigt, moet ik actie ondernemen. Ook al begrijp ik dat de publieke opinie over mij heen zal vallen”, aldus Bovens.

De "baas' van het openbaar ministerie in het ressort Arnhem, procureur-generaal bij het gerechtshof mevrouw mr. W. Sorgdrager, heeft weinig begrip voor het handelen van Bovens. “Ik vraag me af of datgene wat Bovens nu aan het doen is nog past in de taak van een advocaat om de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen”.

Ze wijst erop dat de verdachten schuldig zijn bevonden door rechtbank, hof en Hoge Raad. “De feiten zijn bewezen verklaard. Moet je dan via de televisie gaan aankondigen dat er een aangifte gedaan zal worden tegen het slachtoffer wegens laster of het doen van een valse aangifte?”, aldus Sorgdrager, die destijds nog als advocaat-generaal de Maurikse-strafzaak zelf behandelde.

Het CWI meent van niet. Ketelaars kondigde vanmiddag aan dat het instituut namens het slachtoffer Bovens schriftelijk op straffe van een dwangsom sommeert vanavond niet in het televisie-progamma op te treden omdat het “onrechtmatig tegenover het slachtoffer is om haar opnieuw te kwetsen.”

Een woordvoerster van de Tros zegt dat behandeling van het onderwerp doorgaat en dat het “zeer zorgvuldig” zal worden behandeld.