PSV breidt het stadion uit met oog op EK

EINDHOVEN, 17 JAN. PSV begint nog dit seizoen met uitbreiding van het Philipsstadion. De financiering van de eerste fase is rond. De exploitatie is op papier kostendekkend.

Als de verbouwing in 1996 volledig is voltooid, telt het stadion zo'n 30.000 overdekte zitplaatsen. Dat betekent dat er dan plaats is voor 3.500 mensen meer dan op dit moment. Laat PSV de uitbreiding achterwege, zou de capaciteit tot onder de 20.000 dalen. De UEFA, de Europese voetbalunie, heeft namelijk bepaald dat stadions waar internationale wedstrijden worden gespeeld vanaf 1996 uitsluitend zitplaatsen mogen hebben. Van de 10.000 staanplaatsen bij PSV zouden dan 3.000 zitplaatsen moeten worden gemaakt.

Volgens de plannen wordt het stadion in drie fasen uitgebreid. Aan het eind van deze competitie neemt PSV eerst vergroting van de korte westtribune ter hand. Twee jaar later, tijdens het WK en de zomerpauze, moet de oosttribune volgen. In 1995 wordt begonnen met aanpassing van de lange statribune, zodat het Philips-stadion op tijd klaar is voor het EK. De KNVB heeft zich kandidaat gesteld voor organisatie van dat evenement.

Het PSV-bestuur verplicht zich formeel uitsluitend tot de eerste fase. Daarmee is een bedrag van bijna 20 miljoen gulden gemoeid. Pas later vallen de besluiten over de tweede (20 miljoen) en derde fase (minimaal 40 miljoen), afhankelijk van exploitatiemogelijkheden, inflatie en rentestand.

PSV-voorzitter Ruts zegt dat de exploitatielasten van een moderne voetbalaccommodatie niet meer te dekken zijn uit de inkomsten van het voetbal alleen. “Dan zouden we astronomische toegangsprijzen moeten vragen.” Dat geldt ook voor uitbreiding van het stadion. Hij rekent voor dat alleen al de eerste fase bij een hypotheekrente van tien procent en een afschrijvingstermijn van 30 jaar voor 2,6 miljoen gulden aan jaarlijkse vaste lasten zal zorgen. Omdat de uitbreiding 2.500 nieuwe zitplaatsen oplevert, zou daar zo'n 600.000 gulden aan meeropbrengsten tegenover staan, waarover ook nog eens 18,5 procent belasting moet worden betaald. Tussen neus en lippen door vertelt Ruts dat PSV jaarlijks tussen de 6 en 7 miljoen gulden aan belastingen betaalt, loonbelasting voor de meer dan 100 medewerkers nog buiten beschouwing gelaten.

De kloof tussen extra lasten en extra inkomsten zal bij de eerste fase van de verbouwing worden gedicht door gebruik te maken van wat Ruts omschrijft als het “business centre concept”. Dat betekent dat tussen de eerste en de tweede laag van de westtribune plaats zal worden ingeruimd voor twaalf royale zakenruimten, die bij voorbeeld kunnen worden gebruikt als showroom of ontvangsthal. Elk van deze ruimten krijgt een balkon met twaalf stoelen, uitkijkend over het voetbalveld. Verkennend marktonderzoek heeft volgens de PSV-voorzitter uitgewezen dat er voldoende belangstelling bestaat voor huur van dergelijke business centres, die zullen worden ondersteund door een business communications centre met centrale secretariële hulp. Daarnaast zal in de nieuwe westtribune van PSV ook de Philips' personeelwinkel een onderkomen krijgen.

Ruts, ook de grote man achter de bouw van de multifunctionele hoofdtribune à 50 miljoen gulden, zegt dat de investeringen in de accommodatie niet ten koste zullen gaan van investeringen in het elftal. Hij benadrukt dat het stadion er is voor het voetbalbedrijf en dat de exploitatie de financiële positie van de club in geen geval mag ondermijnen. “Maar risico's zijn er bij een dergelijk project altijd.”

Volgens Ruts is in het verleden een deel van de opbrengst uit spelersverkopen belegd in de accommodatie. Dat kapitaal kan ook weer worden vrijgemaakt of als basis dienen voor een lening. De PSV-voorzitter vindt dat “het kapitaal van een voetbalbedrijf in principe op het veld moet staan”.

Ruts bezweert dat de financiële positie van PSV voldoende ruimte biedt voor versterking van het elftal, zonder dat vedettes als Vanenburg en Romario hoeven te worden afgestoten. PSV zal die ruimte, zegt hij, zeker benutten als zich geschikte mogelijkheden voordoen. “We willen weer terug naar de Europese top.”

De wedstrijd Ajax-PSV zal zondagmiddag ook te zien zijn in Eindhoven. Op de Nitstar, een groot permanent beeldscherm in het Philips-stadion, zullen de NOS-opnamen van het duel "live' worden geprojecteerd. Op die manier hoopt PSV de eigen supporters massaal in Eindhoven te houden en eventuele confrontaties met de Ajax-aanhang te vermijden. Vanmorgen waren er al meer dan 2.000 kaartjes verkocht.

    • Dick Wittenberg